کار و سرمایه | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • دکتر عادل پیغامی و اولویت های اقتصاد ایران
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۰۵:۰۵

    چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران است؟

    آینده‌ی اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ یك اقتصاد صنعتی؟ یا یك اقتصاد دانش‌بنیان؟ وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام چه وضعیتی پیدا می‌كند؟ سهم بخش‌های سنتی اقتصاد همچون كشاورزی، خدمات، صنعت و انرژی در اقتصاد آینده چقدر خواهد بود؟