هست-باید، واقعیت-ارزش، دیوید هیوم، پراگماتیسم، اخلاق و اقتصاد، آمارتیا سن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ ۱۲:۴۹

    دوگانگی واقعیت و ارزش

    وی در این کتاب به تمایز مبنایی در علم اقتصاد پرداخته است و توانسته است ویراست و روایت جدیدی از این موضوع ارائه نماید