میر معزی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • دکتر میرمعزی در گفتگویی عنوان کردند:
    ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ ۱۳:۱۱

    اقتصاد اسلامی باید رفتار غیرمسلمانان را هم تبیین کند

    جامعه‌ای که در آن مذهب و نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است، موضوع علم اقتصاد اسلامی مشروط است و اسلام دارای علم اقتصاد اسلامی مطلق نیز هست که موضوع آن جامعه انسانی است. فایده این علم تبیین صحیح رفتارهای اقتصادی حتی در جامعه غیراسلامی است.