مکتب تاریخی، مارکسیسم، سوسیالیسم تخیلی، آدام اسمیت، ریکاردو و مالتوس، فیزیوکراسی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۱۸:۱۹

    تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی

    این کتاب تقریباً مهم­ترین اثر دسته دوم (منظور از دسته اول کتبی است که خود این اندیشمندان نگاشته­اند.) در باب اندیشمندان کلاسیک علم اقتصاد در میان منابع موجود در زبان فارسی باشد.