مکتب آنال،تاریخ­نگاری سرمایه­داری، سرمایه­داری و بازار آزاد، حیات مادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۱۷:۵۱

    سرمایه­داری و حیات مادی

    نکته مشخص این کتاب این است که توانسته است دستگاه تحلیلی نوپدیدی را در راستای تبیین تاریخی سرمایه­داری ارائه دهد.