موسوی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معضله‌ی جمهوری اسلامی در توسعه از منظر «اخلاق توسعه» و «نهادگرایی»
    ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۶:۱۴

    توسعه و نهادهای گرانبار از ارزش

    تمایز رایج و متعارف جدایی هدف از وسیله، در مسئله‌ی توسعه اینطور رخ می‌نماید که ما می‌توانیم برای توسعه هدف و خیر متفاوتی را تصور کنیم، یعنی قائل به توسعه‌ها باشیم، اما غالباً نسبت به اینکه نهادهای رایج برای توسعه در تناسب با آن غایت خاص توسعه هستند، کم‌توجه هستیم.