مصرف | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • برگرفته شده از پایان نامه سید سعید موسوی
    ۱۳۹۲/۱۱/۳ ۱۸:۴۹

    نگاهی به حوزه مصرف با توجه به آموزه های اقتصاد اسلامی

    موضوع مصرف يکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد است که به همین علت همواره توجه زيادي به آن جلب شده است. اقتصاددانان هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در حوزه اقتصاد کلان موضوع مصرف را مورد توجه قرار میدهند