فلسفه اقتصاد، انسان­شناسی، فلسفه اخلاق، سیاست­گذاری اقتصادی، اقتصاد رفاه، ترجیحات | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۲۱:۴۸

    فلسفه اقتصاد، مروری بر ادبیات

    در واقع این کتاب یکی از کتب اصلی این حوزه است و بدون بررسی آن نمی­توان مدعی تسلط بر حوزه فلسفه اقتصاد گردید.