فریدمن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • باز خوانی مقاله جنجالی میلتون فریدمن
  ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۶:۲۲

  نقد گونه ای بر تحلیل و تجلیل های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن

  فریدمن ابتدا خلط اقتصاد اثباتی و دستوری را تا حدی غبر قابل اجتناب می داند و عقیده دارد عالم و عامی تلاش می کنند نتایج اثباتی را به گونه ای شکل دهند که هماهنگ با پیش برداشت هایشان باشند با این حال وی اقتصاد اثباتی را مستقل از هر نوع داوری ارزشی و اخلاقی می داند

 • ۱۳۹۲/۱۱/۱ ۲۲:۲۹

  دریغ از یک “فریدمن”

  *کسانی که می خواهند بدانند اقتصاد کلان ایرانی چگونه است ، کتاب اقتصاد کلان “گریگوری منکیو” را تورقی بکنند. به تعبیر دوستی این کتاب اقتصاد کلان آمریکایی است.