علم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • رضا داروی اردکانی و بحث از توسعه علم
    ۱۳۹۲/۱۱/۲ ۱۷:۳۵

    توسعه باید به زبان خودمان باشد

    رئیس فرهنگستان علوم دوشنبه 16 دی ماه 92، در مراسم اعطای جایزه علی محمد کاردان با بیان اینکه پیشرفت زمانی در جامعه صورت می گیرد که علم و توسعه با یکدیگر ارتباط داشته باشند، تأکید کرد: توسعه باید به زبان خودمان باشد و بنابراین لازم است به فکر توسعه علم باشیم.