عبدالرضا داوری | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • درج دو مطلب از سایت مدرسه اقتصاد بدون منبع در نشریه بررسی های اقتصادی
    ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۱۶:۰۲

    سرقت ادبی از مدرسه اقتصاد

    این نشریه که در شماره اول خود(شهریور 93) به کتاب پیکتی”سرمایه در قرن 21″ پرداخته است، 2 مطلب، یکی “هیچ وقت قصد خواندن آثار اقتصادی مارکس را نداشته ام و دیگری “نابرابری یک تصادف نیست” را از پایگاه مدرسه اقتصاد بدون ذکر منبع به نام خود منتشر کرده است.