عادل پیغامی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • عادل پیغامی/دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد ایران
    ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۵:۰۵

    تفکر نقاد و شیوه های تحقق آن در برنامه درسی اقتصاد

    در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تعریف مهارت تفکر نقاد در اقتصاد، به بیان اهمیت و نقش روش های یادگیری برای ارتقاء این مهات و ارائه رویکردهایی غیر از سخنرانی برای یادگیری علم اقتصاد.