صندوف بین الملل پول | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • بازخوانی نقش و جایگاه بازیگران اصلی اقتصاد سیاست بین‌الملل؛
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۱۴:۱۶

    آیا صندوق بین‌المللی پول نهادی برای جلوگیری از بحران اقتصادی است؟

    منشأ پیدایش صندوق بین‌المللی پول کجاست؟ در این صندوق کشورها متعهد به اعمال چه سیاست‌هایی شده‌اند؟ چرا رابطه‌ی دلار با طلا قطع شد؟ اهداف و وظایف صندوق بین‌المللی پول چیست؟ این صندوق در کشورهای جهان سوم چه سیاست‌هایی را اتخاذ نموده است؟