شاخص | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • دکتر خاندوزی و نسبت غایت توسعه با معیار و شاخص‌های توسعه
    ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳:۲۹

    ما و معیارهای توسعه

    شاخص‌ها‌ی مربوط به توسعه نسبت وثیقی با کمیت و اندازه‌گیری و مقدارپذیری دارند؛ اما کمیتی که بتواند معیار کیفی را به عدد و رقم نشان دهد. از این‌رو نباید گمراه شد، زیرا در پس نقاب شاخص‌ها‌ی کمی، چهره‌ای کاملاً نرماتیو و هنجاری به چشم می‌خورد.