سیاست های نئولیبرال | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • گذری بر کتاب نیکوکاران نابکار
    ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۱۰:۲۰

    داستان نردبان های بر انداخته شده!

    این کتاب با نگاهی انتقادی بر این آموزه های نئولیبرالی، دیدگاه جدیدی به اقتصاد دانانی در کشورهای در حال توسعه با چشمان بسته این آموزه ها را پذیرا می شوند و با اجرای آنها مسیر توسعه اقتصادی شان را منحرف می کنند، می باشد.