سرمایه داری | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • راهبرد توسعه‌ی ملی و چالش‌های پیش روی دولت یازدهم دربیان دکتر حسین راغفر
  ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳:۵۴

  سرمایه‌داری‌خویشاوندی و امتناع‌توسعه

  در سیاست‌های توسعه ای، پیروی بی چون‌وچرا از توصیه‌های نئولیبرال نهادهای بین‌المللی در جهان سوم که نقش دولت را کم‌رنگ‌تر و بر سیاست‌های پولی و اقتصاد پولی و اعتباری، در برابر بخش حقیقی اقتصاد، تأکید می‌کند، و همین موجب ناکارامدی در آن اقتصادها شده است.

 • معرفی بر پایان نامه دانشگاه تهران
  ۱۳۹۲/۱۱/۳ ۲۰:۰۶

  بررسی سیر تاریخی نظام سرمایه داری و تبیین ماهیت جهانی شدن اقتصاد

  در این رساله با بررسی سیر تحول سرمایه داری با نگاهی تاریخی به فرایند تکوین در نهادهای نظام سرمایهداری پرداخته شده و به چگونگی شکل گیری عوامل ساختاری دوره کنونی پرداخته شده است.