دکتر راغفر | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • راهبرد توسعه‌ی ملی و چالش‌های پیش روی دولت یازدهم دربیان دکتر حسین راغفر
    ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳:۵۴

    سرمایه‌داری‌خویشاوندی و امتناع‌توسعه

    در سیاست‌های توسعه ای، پیروی بی چون‌وچرا از توصیه‌های نئولیبرال نهادهای بین‌المللی در جهان سوم که نقش دولت را کم‌رنگ‌تر و بر سیاست‌های پولی و اقتصاد پولی و اعتباری، در برابر بخش حقیقی اقتصاد، تأکید می‌کند، و همین موجب ناکارامدی در آن اقتصادها شده است.