دادگر | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • باز خوانی مقاله جنجالی میلتون فریدمن
  ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۶:۲۲

  نقد گونه ای بر تحلیل و تجلیل های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن

  فریدمن ابتدا خلط اقتصاد اثباتی و دستوری را تا حدی غبر قابل اجتناب می داند و عقیده دارد عالم و عامی تلاش می کنند نتایج اثباتی را به گونه ای شکل دهند که هماهنگ با پیش برداشت هایشان باشند با این حال وی اقتصاد اثباتی را مستقل از هر نوع داوری ارزشی و اخلاقی می داند

 • انتشارات دانشگاه مفید منتشر کرد
  ۱۳۹۲/۱۱/۲ ۱۷:۵۸

  چاپ سوم كتاب «اقتصاد بخش عمومی» دكتر یدالله دادگر

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد،كتاب «اقتصاد بخش عمومي» تاليف دكتر يدالله دادگر توسط انتشارات دانشگاه مفيد با تجديد نظر كلي به چاپ سوم رسيد.