خطابه، روش­شناسی اقتصادی، اقتصاد هترودوکس، اقتصاد متعارف | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • معرفی کتب اقتصادی
  ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۲۲:۲۶

  خطابه در علم اقتصاد

  این کتاب از این جهت مهم است که حاوی مهم­ترین دعاوی یکی از برجسته­ترین فیلسوفان اقتصادی قرن بیستم است.

 • معرفی کتب اقتصادی

  گ‍ن‍اه‍ان‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ ع‍ل‍م‌ و اق‍ت‍ص‍اد

  مک­کلاسکی از اقتصاددانان صاحب­سبک در زمینه­ی روش­شناسی علم اقتصاد است. به عبارت دیگر او در این زمینه یکی از مبدعین و مدعیان است.

 • معرفی کتب اقتصادی
  ۱۳۹۲/۰۸/۱ ۰۰:۳۴

  گناهان پنهان علم اقتصاد

  مک­لاسکی از اقتصاددانان صاحب­سبک در زمینه­ی روش­شناسی علم اقتصاد است. به عبارت دیگر او در این زمینه یکی از مبدعین و مدعیان است.