حسین عظیمی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • نسخه 10 سال پیش مرحوم دکتر عظیمی برای اقتصاد کشور:
    ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۹:۱۳

    سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی چیست؟

    مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحت گرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویه ای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومت سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتی شدن بخش عمده ای از اقتصاد کشور، منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است.