توسعه | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • گذری بر کتاب نیکوکاران نابکار
  ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ۱۰:۲۰

  داستان نردبان های بر انداخته شده!

  این کتاب با نگاهی انتقادی بر این آموزه های نئولیبرالی، دیدگاه جدیدی به اقتصاد دانانی در کشورهای در حال توسعه با چشمان بسته این آموزه ها را پذیرا می شوند و با اجرای آنها مسیر توسعه اقتصادی شان را منحرف می کنند، می باشد.

 • نقدی بر مطلب «خطای ترکیب» دکتر رنانی
  ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۱۶:۰۱

  وارد ساحتی شدید که در آن ویژه‌دان نیستید!/ تا کجا به لوازم حرف خود ملتزم هستید؟

  وقتی یک ناویژه‌دان وارد یک ساحتی می‌شود و نقد می‌کند، اولاً دست روی نقاطی می‌گذارد که نقاط کانونی نیستند. ثانیاً گزارش‌های ناصحیح می‌دهد. ثالثاً به لوازم داوری خودش آگاه نیست که این داوری و این سخن چه لوازمی دارد. رابعاً اگر اشکالی هم هست نمی‌تواند فنی و دقیق بیان بکند. خامساً حتی اصطلاحات را جابه‌جا به کار می‌برد، خلط اصطلاحات می‌کند.

 • معضله‌ی جمهوری اسلامی در توسعه از منظر «اخلاق توسعه» و «نهادگرایی»
  ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۶:۱۴

  توسعه و نهادهای گرانبار از ارزش

  تمایز رایج و متعارف جدایی هدف از وسیله، در مسئله‌ی توسعه اینطور رخ می‌نماید که ما می‌توانیم برای توسعه هدف و خیر متفاوتی را تصور کنیم، یعنی قائل به توسعه‌ها باشیم، اما غالباً نسبت به اینکه نهادهای رایج برای توسعه در تناسب با آن غایت خاص توسعه هستند، کم‌توجه هستیم.

 • راهبرد توسعه‌ی ملی و چالش‌های پیش روی دولت یازدهم دربیان دکتر حسین راغفر
  ۱۳۹۲/۱۱/۵ ۱۳:۵۴

  سرمایه‌داری‌خویشاوندی و امتناع‌توسعه

  در سیاست‌های توسعه ای، پیروی بی چون‌وچرا از توصیه‌های نئولیبرال نهادهای بین‌المللی در جهان سوم که نقش دولت را کم‌رنگ‌تر و بر سیاست‌های پولی و اقتصاد پولی و اعتباری، در برابر بخش حقیقی اقتصاد، تأکید می‌کند، و همین موجب ناکارامدی در آن اقتصادها شده است.

 • دکتر خاندوزی و نسبت غایت توسعه با معیار و شاخص‌های توسعه

  ما و معیارهای توسعه

  شاخص‌ها‌ی مربوط به توسعه نسبت وثیقی با کمیت و اندازه‌گیری و مقدارپذیری دارند؛ اما کمیتی که بتواند معیار کیفی را به عدد و رقم نشان دهد. از این‌رو نباید گمراه شد، زیرا در پس نقاب شاخص‌ها‌ی کمی، چهره‌ای کاملاً نرماتیو و هنجاری به چشم می‌خورد.

 • جایگاه اعتدال در سیاست‌های لیبرالی توسعه‌

  شیرینی‌های لیبرالیسم یا خویشتن‌داری اعتدال‌گرایی

  فلسفه‌ی سیاسی مدرن امکانات خود را در تحقق مدرنیته و جامعه‌ی جدید به ظهور رسانید. رشد و توسعه نسبت وثیقی با فلسفه سیاسی مدرن و فایده‌گرایی دارد. آنچه از منظر فلسفه‌ی سیاسی کلاسیک نسبت به فایده‌گرایی مطرح می‌شود، نقد حاکمیت قوه‌ی شهوانی بر انسان است؛ حال آنکه از منظر افلاطون قوای دیگر انسان باید تحت حاکمیت عقل قرار بگیرند و به اعتدال برسند. از این رهگذر تلاش می‌شود که به نقد توسعه‌ی لیبرالیستی پرداخته شود و به‌نوعی آن را تعدیل کنند. اما حضور فلسفه‌ی کلاسیک در عصر تکنولوژی و علم جدید، با دشواری‌های بسیاری مواجه است؛ در عصری که سیاست جدید و اخلاق مدرن راه‌ جدایی را طی کردند و عقل ابزاری سامان اداره‌ی اجتماع را از آن خود کرد و عقل کلی از عالم مدرن محو شد، پاسخ‌ها و نقدهای فلسفه‌ی کلاسیک در عالم جدید غریب و پذیرش و تحققشان دشوار شده است.

 • رضا داروی اردکانی و بحث از توسعه علم
  ۱۳۹۲/۱۱/۲ ۱۷:۳۵

  توسعه باید به زبان خودمان باشد

  رئیس فرهنگستان علوم دوشنبه 16 دی ماه 92، در مراسم اعطای جایزه علی محمد کاردان با بیان اینکه پیشرفت زمانی در جامعه صورت می گیرد که علم و توسعه با یکدیگر ارتباط داشته باشند، تأکید کرد: توسعه باید به زبان خودمان باشد و بنابراین لازم است به فکر توسعه علم باشیم.

 • نسخه 10 سال پیش مرحوم دکتر عظیمی برای اقتصاد کشور:
  ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۹:۱۳

  سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی چیست؟

  مشاهدات من حاکی از آن است که عملکردهای روزمره و مصلحت گرایانه غیرمتکی بر حفظ حقوق خصوصی مردم و ابهام حقوقی و رویه ای در نظام قضایی از دیدگاه حقوق خصوصی، فرهنگ حکومت سالارانه حاکم بر کل جامعه و دولتی شدن بخش عمده ای از اقتصاد کشور، منجر به آن شده است که در وضعیت حفظ و حراست حقوق خصوصی مردم ابهام و اخلال ایجاد شده، به نوعی که نظام انگیزشی نوآوران جامعه سرکوب شده است.