تعاون | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • دکتر ایزد خواه از بی توجهی به تجارب ارزشمند انقلاب اسلامی می گوید
    ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۱۴:۲۱

    انقلاب اسلامی، گفتمان اقتصادی دارد؟

    اقتصاد انقلاب اسلامی ‌نشان داده است نه‌تنها در تنگناها و بحران‌ها، بلکه حتی در بالندگی و رشد اقتصادی هم، مردمی ‌شدن اقتصاد، تنها راهبرد موثر و اصیل بوده است. نهضت مدرسه‌سازی و مسکن‌سازی، الگوهایی از این امر بوده‌اند.