بودجه | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • آیا تیم اقتصادی روحانی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی دارد؟
    ۱۳۹۲/۱۱/۲ ۱۶:۲۶

    چه میزان از برنامه‌های اقتصادی دولت با اقتصاد مقاومتی تناسب دارد؟

    کشور ما در یکی دو سال اخیر، دچار مشکلات فراوانی از جمله تحریم و کاهش درآمدهای نفتی شده استدر این حال دولت تا چه حد سعی بر از بین بردن این مشکلات داشته و تا چه حد توانسته بر اتکای خود به خارج بکاهد؟ جایگاه اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های دولت کجاست؟