انسان اقتصادی، دئیسم، مبادی سرمایه­داری، اصول فلسفی، اقتصاد کلاسیک | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۲۱:۳۴

    فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌بینی قرآن کریم)

    در این کتاب سعی شده است موضوعات اساسی علم اقتصاد را از منظری فلسفی و در چارچوبی تطبیقی با مبانی فلسفی قرآن و فلسفه اسلامی مورد سنجش قرار گیرد