انسان اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • پایان نامه در حوزه تعلیم و تربیت اقتصاد/محسن خاکی
    ۱۳۹۲/۱۲/۳ ۱۲:۰۲

    تصمیم گیری انسان اقتصادی از منظر مکتب اقتصاد رفتاری (دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی)

    در این پژوهش تلاش شده است ابتدا با استفاده از سه رویکرد تاریخی، تحلیلی و جریان شناختی به بررسی خاستگاه و سیر تطورات مکتب اقتصاد رفتاری بپردازیم و سپس با ارائه ی اصول و نظریات کلی چارچوبه ی بررسی مساله ی تصمیم گیری در اقتصاد رفتاری و مقایسه ی آن با رویکردهای اسلامی مسائل آن را تبیین کنیم