اقتصاد متدولوژی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • باز خوانی مقاله جنجالی میلتون فریدمن
    ۱۳۹۲/۱۱/۶ ۱۶:۲۲

    نقد گونه ای بر تحلیل و تجلیل های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن

    فریدمن ابتدا خلط اقتصاد اثباتی و دستوری را تا حدی غبر قابل اجتناب می داند و عقیده دارد عالم و عامی تلاش می کنند نتایج اثباتی را به گونه ای شکل دهند که هماهنگ با پیش برداشت هایشان باشند با این حال وی اقتصاد اثباتی را مستقل از هر نوع داوری ارزشی و اخلاقی می داند