اقتصاد ما | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • اولین هفته نامه تخصوصی اقتصاد
    ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۱۷:۱۵

    هفته نامه اقتصاد ما_شماره دوم

    به دلیل افزایش روز افزون وابستگی اقتصاد دنبا به فناوری و روابط متقابل این دو موضوع با هم کشور در مسابقه ای جهانی برای تولید محصولات مبتنی بر دانش و فناوری به دنبال شکل دهی اقتصاد های دانش بنیان هستند