استاد اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ۰۴:۱۱

    محمد نقی زاده

    وی استاد وابسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و به تازگی مدیر گروه مطالعات ژاپن دانشکده مطالعات جهان شده است