ارزش، فلسفه اقتصاد، اصول انتزاعی، ساده­سازی مفاهیم، اندیشوران کلاسیک، مطلوبیت | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • معرفی کتب اقتصادی
    ۱۳۹۲/۰۸/۹ ۲۱:۵۴

    ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

    جون رابینسون در این کتاب توانسته است یک کار ماندگاری انجام داده و به جرأت می­توان این کار را به مثابه مهم­ترین کار وی برشمرد