ابوالقاسم علیدوست | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • نقدی بر مطلب «خطای ترکیب» دکتر رنانی
    ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۱۶:۰۱

    وارد ساحتی شدید که در آن ویژه‌دان نیستید!/ تا کجا به لوازم حرف خود ملتزم هستید؟

    وقتی یک ناویژه‌دان وارد یک ساحتی می‌شود و نقد می‌کند، اولاً دست روی نقاطی می‌گذارد که نقاط کانونی نیستند. ثانیاً گزارش‌های ناصحیح می‌دهد. ثالثاً به لوازم داوری خودش آگاه نیست که این داوری و این سخن چه لوازمی دارد. رابعاً اگر اشکالی هم هست نمی‌تواند فنی و دقیق بیان بکند. خامساً حتی اصطلاحات را جابه‌جا به کار می‌برد، خلط اصطلاحات می‌کند.