نشست های اقتصاد مقاومتی به همت دکتر درخشان | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۶:۰۰

  اولین نشست:اقتصاد مقاومتی؛مبانی نظری

  در اولین نشست با عنوان اقتصاد مقاومتی:مبانی نظری از نظرات استادان اقای خادم علی زاده،دکتر دانش جعفری،دکتر درخشان،دکتر عیسوی،دکتر قوامی،دکتر میر معزی،استفاده شده است.لازم به ذکر است این نشست در تاریخ 20 آبان 1391 برگزار شده است.

 • دومین نشست:اقتصاد مقاومتی؛سیاست ها و راهکارها

  در دومین نشست با عنوان اقتصاد مقاومتی؛سیاست ها و راهکارها از نظرات استادان دکتر تاری،دکتر علی زاده،دکتر دانش جعفری ،دکتر درخشان،دکتر سید نورانی،دکتر عیسوی،دکتر قوامی و دکتر معصومی نیا استفاده شده است.لازم به ذکر است این نشست در تاریخ27 آذر 1391 برگزار شده است

 • سومین نشست:اقتصاد مقاومتی؛تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

  در سومین نشست با عنوان اقتصاد مقاومتی؛تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از نظرات استادان دکتر امینی،دکتر درخشان،دکتر طالبلو،دکتر میر محمدی و دکتر تور احمدی استفاده شده است.لازم به ذکر است این نشست در تاریخ 12 اسفند 1391 برگزار شده است.