تجربیات دانشجویان اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • حامد عابدی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  ۱۳۹۲/۱۱/۲ ۱۶:۱۳

  تجربیات دانشجویی_1

  برآن شدیم که به سراغ جمعی از فعالین دانشجوییی رشته اقتصاد در مقاطع مختلف تحصیل برویم لذا در ابتدا به سراغ یکی از مسئولین و فعالین اسبق دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رفتیم جناب آقای حامد عابدی دانشجوی سال 90-85 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و همچنین مسئول بسیج این دانشکده بوده اند

 • سید سعید موسوی دانشکده اقتصاد َدانشگاه تهران

  تجربیات دانشجویی_2

  در گام دوم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ سید سعید موسوی دانشجوی اسبق اقتصاد (84 تا 88)دانشگاه تهران و مسئول بسیج این دانشکده در سال 86 رفتیم در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این یاداشت به طور مختصر آورده شده است

 • مجید عزت زاده دانشجو اقتصاد دانشگاه تهران

  تجربیات دانشجویی_3

  در گام سوم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ سید سعید موسوی دانشجوی اسبق اقتصاد (83تا 87)دانشگاه تهران و مسئول بسیج این دانشکده در سال 85 رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • محسن محمد زاده دانشجو اقتصاد دانشگاه امام صادق

  تجربیات دانشجویی_4

  در گام چهارم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ محسن محمد زاده دانشجوی اسبق اقتصاد (84تا 92)دانشگاه امام صادق و مسئول سیاسی بسیج این دانشگاه در سال 88 رفتیم در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • مصطفی سمیعی نسب دانشجو اقتصاد دانشگاه امام صادق

  تجربیات دانشجویی_5

  در گام پنجم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ مصطفی سمیعی نسب دانشجوی اسبق اقتصاد (78تا 86)دانشگاه امام صادق و عضو شورای مرکزی بسیج این دانشگاه رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • مهدی قریب دانشجوی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

  تجربیات دانشجویی _6

  در گام ششم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ مهدی قریب دانشجوی اسبق اقتصاد (77تا 82)دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی بسیج این دانشگاه رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • محسن مهدیان دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

  تجربیات دانشجویی_7

  در گام هفتم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ محسن مهدیان دانشجوی اسبق اقتصاد (79تا 84)دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول بسیج این دانشکده رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • محسن مهدیان
  ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۱۰:۴۰

  تجربیات دانشجویی_7/محسن مهدیان دانشجوی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

  در گام هفتم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ محسن مهدیان دانشجوی اسبق اقتصاد (79تا 84)دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول بسیج این دانشکده رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • مهدی قریب

  تجربیات دانشجویی _6/مهدی قریب دانشجوی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

  در گام ششم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ مهدی قریب دانشجوی اسبق اقتصاد (77تا 82)دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی بسیج این دانشگاه رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است

 • مصطفی سمیعی نسب
  ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ ۲۲:۳۹

  تجربیات دانشجویی_5/مصطفی سمیعی نسب دانشجو اقتصاد دانشگاه امام صادق

  در گام پنجم جمع آوری خاطرات دانشجوییان اقتصاد این بار سراغ مصطفی سمیعی نسب دانشجوی اسبق اقتصاد (78تا 86)دانشگاه امام صادق و عضو شورای مرکزی بسیج این دانشگاه رفتیم
  در لابلای صحبت این دوست عزیزمان به نکات برخوردیم که در این مصاحبه آورده شده است