اقتصاددانان مسلمان | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • پرونده ای در تمجید از دکتر عباس میر آخور اقتصاددان برجسته در حوزه اقتصاد اسلامی
    ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ ۲۳:۴۲

    عباس از تو ممنونیم که اینگونه هستی…

    آنچه در مورد عباس میرآخور می توانم بگویم آن است که وی دانش وسیع و فروتنی زایدالوصف را با هم دارد.یک دوست فوق العاده و معلمی که عطش سیری ناپذیر
    وی برای دستیابی به حقیقت، همه آنانی را که با وی حشر و نشر دارند تحت تاثیر قرار داده است.