ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
  • ارائه یک برنامه ی عمل برای یک درس مغفول
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۲۲:۲۴

    نقش برنامه درسی اقتصاد در سیستم تعلیم و تربیت

    تعلیم و تربیت اقتصادی از دیر باز مورد توجه بشر بوده است فرهنگ ها ایدئولوژی ها و تمامی تمدن و ادیان بشری و الهی مختلف تلوحیا در قالب آموزه های اخلاقی فلسفی و… تعالیم اقتصادی خود را به پیروان خود آموزش داده اند