رویکرد انتقادی به مفاهیم روش شناسی اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • تقریری بر درس روش شناسی دکتر درخشان در دوره فلسفه اقتصاد موسسه امام خمینی(ره)
  ۱۳۹۳/۰۸/۵ ۱۸:۳۵

  مطالعۀ روش در اقتصاد

  امروزه هر علمی را با تعدادی از ایده‌های بنیادین که وجه مشخصه همان علم است آغاز می‌کنند. این‌که بهینۀ این ایده‌ها چه تعداد است محل مناقشه و بحث نیست. در مرحلۀ بعد بیان می‌شود که با کاربرد صحیح این ایده‌های بنیادین می‌توان تمامی موضوعات مورد توجه در آن شاخۀ دانش را توضیح داد.

 • مروری بر نگرش جوزف استیگلیتز
  ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۱:۰۷

  عدم وجود اطلاعات کامل در اقتصاد متعارف

  استیگلیتز نوبل اقتصاد را برای نقشی که در صورت بندی نظریه «اقتصاد اطلاعات» داشت دریافت کرد. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی واقع بینانه از نظریه متعارف اقتصادی. پایه و اساس نظریه متعارف، الگوی رقابت کامل، به عنوان الگوی آرمانی اقتصاددانان متعارف، است.

 • آسیب شناسی عدم وجود روش سناسی در آموزش علم اقتصاد در ایران
  ۱۳۹۲/۰۷/۳ ۲۲:۴۱

  فقر روش شناسی علم اقتصاد

  مهمرین پیامد های عدم توجه به روش شناسی اقتصاد ضعف ادراک فلسفی و به تبع آن عدم ارزیابی مناسب از امکان کاربرد نظریه در حوزه سیاست گذاری است

 • گفتاري از دكتر حجت الله عبدالملكي
  ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ ۱۹:۵۶

  جستاری در علميت اقتصاد اسلامی

  در این مقاله دکتر عبد المالکی(هیئت علمی دانشگاه امام صادق) ابتدا به آرا و اندیشه های حوزه اقتصاد اسلامی می پردازد و در ادامه فلسفه و روش شناسی اقتصاد اسلامی را به تفصیل توضیح می دهند

 • حسین حشمتی مولایی

  رهیافت میان رشته ای در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی

  آموزش و پژوهش در علوم اقتصادی در گذشته و نیز تا حدود زیادی درحال حاضر صرفاً به انتقال مجموعه ای از یک دانش سازمان یافته که آثار یک نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای مصرفی ، تولیدی و توزیعی برای فرد، دولت و جامعه را بررسی می نماید، محدود می شود .

 • مارک بلاگ

  نتیجه گیر هایی از روش شناسی اقتصاد

  اصطلاح روش شناسی عموما به تحقیق در مفاهیم تئوریها و اصول استدلالی یک علم اطلاق داده می شود. مارک بلاگ با یک چنین برداشتی از روش شناسی سعی می کند به پرسش اساسی پاسخ دهد که اقتصاددانان چگونه توضیح می دهند

 • ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ ۱۴:۵۳

  نقدی بر روش شناسی فریدمن

  فریدمن هدف نهایی یک علم تحقیقی را توسعه نظریه و فرضیه ای می داند که با آن بتوان پیش بینی های معتبر و معناداری درباره ی پدیده ها ارائه کرد و هرچه نظریه مهم تر و قوی تر باشد فروض آن غیر واقعی تر خواهد بود و از دیدگاه روش شناسی فریدمن آنچه در یک نظریه اهمیت دارد کارایی نظریه در عینیت و دقت پیش بینی های آن است

 • روش شناسی انتقادی اقتصاد

  روش شناسي را مي توان دانش چگونه ساختن، چگونه تأ ييد شدن و چگونه از دور خارج شدن نظريات دانست. در علم اقتصاد، جریان بزرگی از مطالعات علمی وجود دارد که از آن با نام جریان مرسوم یا
  متعارف یاد می شود.