ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
 • بررسي ريشه های اقتصادی بحران سرمايه داری
  ۱۳۹۲/۰۶/۸ ۲۰:۳۷

  بانک داران بحران زا

  در این نوشتار دکتر رسول بخشي دستجردی (ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت یزد) بحران های سیستیک نظام سرمایه داری را در سه عامل می بیند عامل اول به خاطر اصل نظام اقتصاد سرمايه داري است عامل دوم خاطر ماهيت نظام بانکي مبتني بر اصل ذخير ه ي جزئي ايجاد می شود و عامل سوم و آخر از تسلط سرمايه داران يا پولداران بر سيستم بانکداري متعارف در آمريکا ناشي مي شود .

 • ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ ۱۴:۳۹

  مقایسه چهار شاخص کلان اقتصادی با نگاه انتقادی

  رفتار برنامه ریزان دولتی با شاخص های اساسی اقتصادی به گونه ای است که در هر برنامه سوگیری خاصی در جهت بهبود شاخص ها وجود دارد در این میان بعضی از شاخص های اقتصادی دارای قدرت نمایندگی خاصی هستند به گونه ای که می توانیم از طریق آنها حرکت چندین شاخص دیگر را نیز پیش بینی کرد