درس گفتار دکتر درخشان با موضوع فلسفه کاربرد ریاضایت در اقتصاد/جلسه شانزدهم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
فلسفه ریاضیات در اقتصاد + دانلود صوت

درس گفتار دکتر درخشان با موضوع فلسفه کاربرد ریاضایت در اقتصاد/جلسه شانزدهم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۳۸ ۱۳۹۳/۰۷/۳

آخرین دستاورد اقتصاد ریاضی کنترل بهینه است. در ادامه ی بحث به محدودیت های کاربرد کنترل بهینه، ریشه های این محدودیت ها در ریاضی سازی اقتصاد و دلالت های آن برای کاربرد کنترل بهینه می پردازیم.

در سال گذشته دکتر مسعود درخشان برای دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه امام صادق مبحثی را تحت عنوان فلسفه کاربرد ریاضیات مطرح کردند.در این سلسله درس گفتار به مباحثی همچون سیاست های پشت پرده  تعمیق ریاضیات در اقتصاد،فلسفه ریاضیات در اقتصاد و … می پردازد.

آنچه در ادامه می بینیم قسمت  شانزدهم این درس گفتار است:

تا دهه ی 1970 روش های اقتصادسنجی معمولی که به استراتژی سنتی معروف است تنها راه تحقیقات بود. استراتژی سنتی به صورت مدل اقتصادسنجی، تخمین پارامترها و پیش بینی بود. اما خود اقتصاددانان بزرگ این استراتژی را نقد کردند. زیرا این روش های سنتی مدل سازی اقتصادسنجی شکست بزرگی در پیش بینی ها داشت. لوکاس در سال 1976 می گوید «معادلات روابط رفتاری ای است که تحت تاثیر سیاست گذاری ها قرار نمی گیرند». تمام نگرش های رقیب همه در این اندیشه مشترک بودند که این سرمایه گذاری سنگین دانشگاهی که در کارهای اقتصادی برنامه ی هماهنگ تحقیقاتی انجام شد، تاثیر اندکی درباره ی مسایل بسیار اساسی اقتصادی و مدل های کلان اقتصادی داشت. سامرس می گوید:« کارهایی که اکنون انجام می شود و در این کارها تکنیک های خیلی پیچیده استفاده می شود تا تئوری را در اعداد و آمار به کار ببرند این جهت علت و معلولی را که از قبل نمی دانستیم مشخص کرد. تحقیقات تجربی موفق این ویژگی را دارند که کوشش می کنند تا قدرت متغیرها را اندازه گیری کنند». سامرس برای اثبات ادعای خود از خوانندگان کتابش می خواهد که یک مورد را نشان بدهند که در آن یک پارامتر ساختاری اساسی چنان تخمین خورده باشد که دیدگاه افراد حرفه ای را درباره ی ماهیت ترجیحات تکنولوژی تولید تغییر دهد. این نقد قوی سامرس از روش های آماری و اقتصادسنجی در کشف حقایق اقتصادی بود. اما افرادی هستند که قویا از روش های غیر تئوری مبتنی بر آمار حمایت می کنند. کینز می گوید که « تشکیل معادلات ساختاری ممکن نیست. تنها کاری که در عمل یک متخصص اقتصادسنجی می تواند امیدوار باشد که انجام دهد این است که یک فرم خلاصه شده را تخمین بزند». هنری می گوید«مدل های اقتصادسنجی یک تقریبی است از فرایندی که ذاتا غیر قابل ترک یا ناشناخته است.» با اینکه روش هنری بهترین روش است اما شکاف بین روش های اقتصادسنجی مبتنی بر تئوری و آمار قابل پوشش دادن نیست. روش سنتی انجمن کاولز یک مسیر جدیدی در تحقیقات اقتصادسنجی را از سال 1930 باز کرد. این روش سنتی هم اکنون با نقدهای بسیار شدیدی مواجه است. اما نقش تئوری اقتصادی در این مجادلات کجا است؟ چون نقش تئوری اقتصادی در این مجادلات معلوم نیست، خیلی مشکل است که از بین روش های رقیب یکی را انتخاب کنیم. البته به این مسئله اشاره می کنیم که علی رغم تمام ابهامات، این بحث یک روشنایی جدیدی بر هدف انجمن کاولز در پیوند تئوری، آمار و اندازه گیری انداخته است.

  آخرین دستاورد اقتصاد ریاضی کنترل بهینه است. در ادامه ی بحث به محدودیت های کاربرد کنترل بهینه، ریشه های این محدودیت ها در ریاضی سازی اقتصاد و دلالت های آن برای کاربرد کنترل بهینه می پردازیم.

دانلود صوت جلسه شانزدهم

مطالب مرتبط:

معرفی درس گفتار دکتر درخشان

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم  جلسه هشتم جلسه نهم  جلسه دهم جلسه یازدهم  جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب