سرقت ادبی از مدرسه اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
درج دو مطلب از سایت مدرسه اقتصاد بدون منبع در نشریه بررسی های اقتصادی

سرقت ادبی از مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۰۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

این نشریه که در شماره اول خود(شهریور 93) به کتاب پیکتی”سرمایه در قرن 21″ پرداخته است، 2 مطلب، یکی “هیچ وقت قصد خواندن آثار اقتصادی مارکس را نداشته ام و دیگری “نابرابری یک تصادف نیست” را از پایگاه مدرسه اقتصاد بدون ذکر منبع به نام خود منتشر کرده است.

شهریور امسال نشریه ای تحت عنوان “بررسی های اقتصادی” به سردبیری عبد الرضا داوری حامی سرسخت جریان انحرافی ، روانه بازار شده است.

این نشریه در شماره اول خود(شهریور 93) دست به اقدام عجیبی زده است. در بخشی از این نشریه که به کتاب پیکتی”سرمایه در قرن 21″ می پردازد، 2 مطلب، یکی هیچ وقت قصد خواندن آثار اقتصادی مارکس را نداشته ام و دیگرینابرابری یک تصادف نیست، بلکه ویژگی سرمایه داری است  را از پایگاه مدرسه اقتصاد بدون ذکر منبع به نام خود منتشر کرده است.

شایان ذکراست پایگاه مدرسه اقتصاد در اردیبهشت ماه “پرونده ای در خصوص کتاب سرمایه در قرن 21 توماس پیکتی” اقتصاددان فرانسوی منتشر نموده است.

این پرونده شامل چندین مطلب تولیدی و ترجمه ای است که از جمله آن می توان به مصاحبه پیکتی با مجله نئوریپلیک اشاره کرد. این مطلب توسط تیم ترجمه سایت مدرسه اقتصاد، ترجمه  و با عنوان  “هیچ وقت قصد خواندن آثار اقتصادی مارکس را نداشته ام” در تاریخ  اول خرداد   1393منتشر شد.

مطلب دیگر این پرونده با عنوان “نابرابری یک تصادف نیست، بلکه ویژگی سرمایه داری است” نوشته یکی از اعضای هیأت تحریریه  پایگاه مدرسه اقتصاد است.

این دو مطلب که در بالا از آنها یاد شد هر دو بدون اجازه و بدون ذکر منبع آنها یعنی پایگاه مدرسه اقتصاد توسط این نشریه منتشر   شده است.

جالب اینجاست که در قسمت همکاران این شماره مجله”بررسی های اقتصادی”، نام نویسنده مطلب “نابرابری یک تصادف نیست، بلکه ویژگی سرمایه داری است”  نیز آمده است که ایشان حتی از انتشار چنین مجله ای اطلاع نداشتند!

 

مطالب مرتبط

آخرین مطالب