بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظام‌های اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی از پایان نامه هادی غفاری

بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظام‌های اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۳۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

در این پایان نامه پس از ذکر تعاریف مختلف پیرامون دولت به تعریف و مفهوم اقتصادی دولت اشاره می شود، آنگاه پیدایش دولت و عناصر تشکیل دهنده دولت اعم از سرزمین، جمعیت ، حاکمیت ، قانون و پول مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظام‌های اقتصادی

 نوع: پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه:امام صادق/ سال 1370

دانشجو: هادی غفاری

استاد راهنما: مسعود درخشان

در فصل اول، پس از ذکر تعاریف مختلف پیرامون دولت به تعریف و مفهوم اقتصادی دولت اشاره میشود، آنگاه پیدایش دولت و عناصر تشکیل دهنده دولت اعم از سرزمین، جمعیت ، حاکمیت ، قانون و پول مورد بررسی قرار گرفته و سپس به تبیین تمایز بین دولت و حکومت می‌پردازم . در قسمت بعد به تیوریهای موجود در باره منشاء تشکیل دولت پرداخته و دراین راستا تیوری الهی، تیوری قراردادهای اجتماعی، تیوری جبر و زور، تیوری طبیعت و تیوری اقتصادی را به تفصیل بحث می‌نمایم . فصل دوم به “جایگاه و نقش دولت در نظام سرمایه‌داری” اختصاص دارد. دراین فصل ابتدا به جایگاه و نقش دولت در مرکانتیلیسم و فیزیوکراسی پرداخته آنگاه به تیوری دولت در اندیشه مکتب کلاسیک ، مکتب ناسیونالیسم اقتصادی، مکتب آزادی طلبی، مکتب تاریخی، اندیشه‌های ملهم از مسیحیت ، مکتب همبستگی اجتماعی، مکتب مارژینالیسم، مکتب آنارشیسم، مکتب دیریژیسم، مکتب نیولیبرالیسم، دولت رفاه، مکتب کینزینیسم، و سرمایه‌داری نوین می‌پردازیم . در پایان این فصل نگرشی بر علل و انگیزه‌های مداخله دولت در نظام سرمایه‌داری اعم از علل اقتصادی و علل تاریخی خواهم داشت . فصل سوم، تحت عنوان “جایگاه و نقش دولت در نظام سوسیالیسم”، ابتدا به اندیشه بنیانگذاران، سوسیالیسم در زمینه دولت پرداخته آنگاه جایگاه و نقش دولت در سوسیالیسم به اصطلاح تخیلی و پس از آن سوسیالیسم دولتی و سوسیالیسم فابین به تفصیل تمام بحث خواهد شد. در قسمت بعد به تیوری دولت در اندیشه سوسیالیسم علمی می‌پردازم و دولت را بعنوان روبنایی دراین نظام مورد بحث و بررسی قرار میدهم . سپس به تیوری محو تدریجی دولت پرداخته و دراین عرصه، نظرات مارکس ، انگلس ، لنین را در حمایت از این تیوری مطرح می‌نمایم . در قسمت پایانی این فصل تیوری تقویت دولت به هر وسیله ممکن را تبین کرده و نظرات استالین در حمایت از این تیوری را شرح و بسط خواهم داد. فصل چهارم، به بحث در باره “جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام” اختصاص دارد. پس از ذکر مختصری پیرامون تعریف ، مفهوم و ماهیت دولت در اسلام به دکترین همبستگی دین و دولت در اسلام اشاره کرده آنگاه به ضرورت وجود دولت در اسلام و منشاء تشکیل دولت می‌پردازم . جایگاه دولت در نظام اسلامی و سیستم روابط متقابل مبحث بعدی این نوشتار را تشکیل میدهد. در قسمت بعد به آناتومی دولت در نظام اسلامی پرداخته و دراین راستا تیوری دولت در اندیشه و نیز تیوری دولت در اندیشه عامه را بحث کرده و سرانجام به حوزه دخالت رییس دولت یا رهبر اشاره‌ای گذرا خواهم داشت . در قسمت بعد، رهیافتی کلاسیک بر وظایف اقتصادی دولت اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در خلال این بحث ، عدالت اقتصادی، تامین اقتصادی، سیستم حمایتی اسلام، توازن اقتصادی، استقلال اقتصادی، امنیت اقتصادی، رفاه اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی را بعنوان مهمترین وظایف اقتصادی دولت اسلامی، شرح و بسط خواهیم داد. در بخش پایانی فصل نیز به گستره دخالت و نظارت دولت در حوزه تولید، حوزه توزیع و حوزه مصرف خواهیم پرداخت . پایان بخش این پایان‌نامه را بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای جایگاه و نقش دولت در نظامهای سه گانه فوق تشکیل میدهد که در قالب جمعبندی و نتیجه‌گیری عنوان خواهد شد.

دانلود صفحات اولیه پایان نامه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب