درس گفتار دکتر درخشان با موضوع فلسفه کاربرد ریاضیات در اقتصاد/جلسه اول | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
فلسفه ریاضیات در اقتصاد + دانلود صوت

درس گفتار دکتر درخشان با موضوع فلسفه کاربرد ریاضیات در اقتصاد/جلسه اول

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۲۹ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

بحث را با آنالیز ریشه ی اقتصاد ریاضی شروع می کنیم. اقتصاددانان به اتفاق آرا تولد اقتصاد ریاضی را از کتاب کورنو در سال 1838 می دانند در حالی که 38 کار در حوزه ی اقتصاد ریاضی قبل از کتاب کورنو انجام شده بود

در سال گذشته دکتر مسعود درخشان برای دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه امام صادق مبحثی را تحت عنوان فلسفه کاربرد ریاضیات مطرح کردند.در این سلسله درس گفتار به مباحثی همچون سیاست های پشت پرده  تعمیق ریاضیات در اقتصاد،فلسفه ریاضیات در اقتصاد و … می پردازد.

آنچه در ادامه می بینیم قسمت اول این درس گفتار است:

فلسفه ریاضیات در اقتصاد

تحلیل های اقتصادی از زمان قرون وسطی اساسا مبتنی بر تعالیم مسیحیت بود و جنبه ی نگرش های اخلاقی داشت هر چند که طرح برخی مباحث موجب شد زمینه ای برای رشد اندیشه های اقتصادی فراهم شود. یکی از آن مباحث مفهوم قیمت عادلانه بود.

در تاریخ ایران مشاهده می کنیم که در زمان ایلخانیان، ایلخان برای تربیت فرزند خود از ریاضی دانان فرانسوی استفاده می کرده در صورتی که حدود 100سال پیش از آن غیاث الدین جمشید کاشانی می زیسته که ریاضی دان بزرگی بود و عدد را با دقت بسیار زیاد محاسبه کرد.

اندیشه ی مرکانتیلیست که معتقد بود عامل اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی مازاد تراز پرداخت ها است حدود 250 سال بر اندیشه ی اقتصاددانان که نوعا سیاست مدار بودند، حاکمیت داشت. این اندیشه باعث به وجود آمدن جنگ های زیادی شد زیرا همه ی کشورها می خواستند مازاد تراز پرداخت داشته باشند. تا زمان اسمیت هیچ اثری از مطالعات ریاضی در اقتصاد وجود نداشت. مارکس نیز دیدگاه اقتصاد مارکسیستی را مطرح کرد اما باز هم جایگاهی برای ریاضی قائل نشد زیرا در کتاب وی فقط 3 فرمول ریاضی مطرح شد.

نقطه ی شروع بحث اینجاست که کنترل بهینه چیزی بیشتر از یک روش ریاضی پیشرفته در مدل بهینه سازی پویا نیست و کاربرد آن در قوانین اقتصادی به وسیله ی محدودیت های موجود در نگرش ریاضی به اقتصاد محدود می شود. بنابراین سوالات زیادی در کاربرد اقتصادی تئوری های کنترل بهینه مطرح است که نمی توانیم آن را درست ارزیابی کنیم، بدون اینکه ما مستقیما ریشه ها و محدودیت های ریاضی سازی اقتصاد را بررسی کنیم. اینجا چند سوال مطرح است: خصوصیات ویژه ی تئوری کنترل بهینه چیست که اینقدر برای اقتصاددانان ریاضی جذاب شده است؟ چه عواملی در اینکه کنترل بهینه کاربرد مفیدی داشته باشد نقش داشته اند؟ و چه عواملی در اینکه به طور نسبی در آن امیدهای زیاد اولیه شکست بخورد موثر بوده اند؟ پاسخ تمام این سوالات به ماهیت ریاضی تئوری کنترل بهینه و توانایی و محدودیت های آن در ارزیابی و بررسی مسائل اقتصادی برمی گردد.

بحث را با آنالیز ریشه ی اقتصاد ریاضی شروع می کنیم. اقتصاددانان به اتفاق آرا تولد اقتصاد ریاضی را از کتاب کورنو در سال 1838 می دانند در حالی که 38 کار در حوزه ی اقتصاد ریاضی قبل از کتاب کورنو انجام شده بود.(کتاب کورنو در زمینه ی تحقیقات در باب اصول ریاضی ثروت ملل بود). چرا اقتصاد ریاضی کورنو حدود 30 سال تماما فراموش شد؟ چرا اهمیت کاربرد ریاضی در اقتصاد هنوز مورد بحث است و هنوز حل نشده است؟ برای ارزیابی این سوالات فرضیه های مختلف را ارزیابی میکنیم که توسط دبرو، کورنو، والراس و فوردرمن موویسال مطرح شده اند. خواهیم دید که هیچ کدام از این فرضیه ها رضایت بخش نیست.

فرضیه ی تک بعدی کردن آنالیز اقتصادی را مطرح می کنیم. از دیدگاه تاریخی پیشرفت ها در اقتصاد کلاسیک همراه با رشد تئوری های اقتصادی مارکس موجب شده که دکترین های مختلف اقتصادی به وجود آید. کسانی که از مدافعان اقتصادی هستند معمولا به توسعه ی دانش اقتصاد کلاسیک و توسعه ی دانش اقتصاد مارکسیستی توجه دارند. دو نگرش به اقتصاد وجود دارد. نگرش علمی به اقتصاد (که همان نگرش ریاضی به اقتصاد است) و نگرش اجتماعی-سیاسی به اقتصاد. اقتصاد ریاضی و شکل گیری دانش علم اقتصاد در نگرش علمی بحث می شود و اقتصاد ریاضی به عنواو راه حلی از یک اقتصاد چندوجهی در نگرش اجتماعی-سیاسی بحث می شود. بعد از مارکس مطالعات اقتصاد ریاضی حدود 40 سال حرف زیادی برای گفتن نداشتند. نخست فرضیه ی دبرو را بررسی می کنیم. دبرو می گوید تئوری بازی ها شروع اقتصاد ریاضی جدید است. در اینجا فرضیه ای مطرح می کنیم که تشکیل جامعه ی اقتصاد سنجی در سال 1930 و به طور همزمان پیشرفت هایی که در طرح های مطالعاتی هماهنگ شده در اقتصاد ریاضی اتفاق افتاد، شروع دوره ی جدید اقتصاد ریاضی است.

دانلود صوت جلسه اول

مطالب مرتبط:

معرفی درس گفتار دکتر درخشان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب