دکتر نور علی نوری؛استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
در محضر استاد/مصاحبه مجله پیام مدیریت با استاد نوری

دکتر نور علی نوری؛استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۳۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵

دانشمدان رشته های علوم طبیعی با آن همه پیشرفت ها ادعایی ندارند در حالیکه اندیشمدان علوم اجتماعی اغلب جویای نام و نشان هستند وبدون مبالغه می توان آنان را به طبل تو خالی تشبیه کرد.

پروفسور دکتر نور علی نوری در سال ۱۳۰۴ در نیستانک نایین به دنیا آمد.پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه که در مدرسه دارالفنون تهران گذراند،به عنوان دبیر وزارت فرهنگ به تدریس مشغول شد و همزمان وارد دانشگاه تهران شد و لیسانس و فوق لیسانس منقول و معقول را احذ کرد.سپس در سال ۱۳۲۵ با احراز رتیه اول در کنکور اعزام دانشجو به خارج کشور برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی و شیمی عازم فرانسه شد.سپس به اخذ دکتری در رشته حقوق،علوم سیاسی،آمار و اقتصاد همت گمارد.وی همزمان با کار در سفارت ایران در فرانسه سرپرست کل دانشجویان ایرانی در اروپا بشود.ایشان در سال ۱۹۶۸ از سوی دانشگاه پاریس در بیمه دکتری عالی دریافت کرد.ایشان بعد از مراجعت به ایران سمت های مهم علمی و فنی زیادی را به عهده گرفت.ایشان بیش از نیم قرن به تدریس در دانشگاه پرداخت و از جمله آنان به تدریس اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی،مدرسه عالی بیمه،دانشگاه تهران،دانشگاه ملی(شهید بهشتی)و دانشگاه امام صادق پرداخت.پروفسور نوری یکی از کسانی است که نام اش در کتاب who’s who(دایره المعارف مشاهیذ جهان) ذکر شده است.وی در اسفند سال ۱۳۷۸ دار فانی را وداع گفت.

مجله پیام مدیریت ،مصا حبه ای در زمینه فلسفه علوم اجتماعی با آقای دکتر نور علی نوری استاد نمونه دانشگاه آزاد اسل می داشته است که قسمتی از آن آورده ایم:

 چگونه شما به فلسفه علا قه مند شدید ؟

تحصیلات دانشکاهی من از دانشگده معقول ومنقول (رشته معقول) دانشگاه تهران شروع شد این رشته درحال حاضر بنام رشته فلسفه در دانشکده های الهیات تدریس می شود وبا ا ینکه به علت اعزام به فرانسه برای ادامه تحصیلا تم در رشته شیمی ،ظاهرأ فلسفه را ترک کردم  ولی عملادر تمام عمر به آن مشغول بوده ام مخصوصأ در سالها ی اول انقلاب که دانشگاه تعطیل شد رسمأ آنرا در حوزه علمیه قم  دنبال کردم ودر حال حاضر هم با اینکه اغلب درس های من در پایه ریاضی است بیشتر اوقاتم صرف مطالعه فلسفه علوم اجتماعی می شود.

چرا از فلسفه الهیا ت به فلسفه علوم اجتماعی تغیییر جهت دادید؟

تحصیلات بعدی من در فرانسه مخصوصأدر رشته های علوم سیا سی اقتصاد حقوق مدیریت وبیمه بود واین مورد را پس از مراجعت به ایران در دانشگاه تهران تدریس کردم. مطا لعه کتاب اقتصادی یکی از اساتید طراز اول کیمبر یج که علم اقتصاد را به صورتی که در آلمان تدریس می شود زیرسوال برده بود کنجکاوی مرا بر انگیخت بطوریکه از دانشکده اقتصاد باز نشسته شدم تا بتوانم در این زمینه مطا لعات بیشتری داشته باشم وچند ترم تدریس فلسفه اقتصادی در دانشگاه امام صادق مرا با آثار اقتصاد دانان طراز اولی که در کشور های پیشرفته در این زمینه فلسفه اقتصادی مطا لعاتی نیز در زمینه فلسفه های  سایر رشته های علوم اجتما عی {مخصو صأ فلسفه سیاست وفلسفه حقوق که تصدی تدریس آن را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران داشتم} صورت گرفت .مخصوصأ سیل آثار سالهای اخیر در زمینه  پست مدرنیسم  که حرکت فکری فلاسفه علم اقتصاد را کاملا  تایید  می کرد اهمیت  بیش از پیش  فلسفه علوم  اجتماعی را در نظرم  جلوه گر ساخت.

بعد از خلا صه پست مدرنیسم در زمینه معرفت شناسی علوم اجتماعی چه می گوئید ؟

این دید گاه بر داشت هایی را که از علوم اجتماعی مخصوصا در قرن نوزدهم به د نبال افکار فلاسفه قرن هیجدهم ایجاد شده بود با طل اعلام کرد ونظر یه های این علوم را فا قد ارزش علمی خواند .این نظریه ها به علت بارزسی اشان مانع از آن نیستد که حقیقت را جلوه گر سازند وبهمین مناسبت بر خلاف علوم طبیعی که جهان شمول هستند نظر یه های علوم اجتماعی آمیخته با تعصب های نژادی –ملی –قومی و…..کا ملا اعتباری نیستند. پلور السیم ونسسبی گرایی در همه این علوم به چشم می خورد ونیگنشتاین فلسفه را پریشان اندیشی خوانده بود .در این دیدگاه علوم اجتماعی نیز مشمول همین  قضاوت می شوند پیشرفت علوم طبیعی مخصوصا در قرون اخیر فوق العاده چشم گیر است در صورتی که در علوم  اجتماعی بعد از بیست وچهار قرن هنوز ارسطو وافلا طون فرمانروایی دارند.

آیا فکر می کنید این عقب ماندگی علوم اجتماعی کما کان ادامه خواهد داشت؟

باید قبول کرد که پدیده های اجتماعی بر خلاف پدیده های طبیعی توابعی از زمان ومکان نیستند وبه هیچ وجه نمی توانند جهان شمولی داشته با شند . علم کنونی قادر نیست چنین پدیده هایی را آنطور که باید بررسی کند .تکنو لوژی جدید ابزار های پیشرفته تری در اختیا ر دانشمندان علوم طبیعی گذاشته است و بدیهی است در حال حاضر هیچ یک ابزار ها به درد علوم اجتماعی نمی خورند حتی کامپیوتر با اینکه اطلاعات بیشتر و دقیقتری در اختیار دانشمدان این علوم می گذارند شکل اساسی را که تغییرات روز افزون پدیده ها ی اجتماعی است حل نمی کند

در چنین شرایطی تکلیف دانشمدان علوم اجتماعی چیست؟

از ادعا های واهی بپرهیزند و تا می توانند متواضع باشند جالب این است که دانشمدان رشته های علوم طبیعی با آن همه پیشرفت ها ادعا یی ندارند در حالیکه اندیشمدان علوم اجتماعی اغلب جویای نام و نشان هستند وبدون مبالغه می توان آنان را به طبل تو خالی تشبیه کرد

با این همه علاقه ای که شما به فلسفه دارید چرا اغلب اوقات خود را صرف تدریس موادی نظیر کا مپیوتر وریاضی کرده اید؟

 فلسفه را فیلسو ف شخصا درک می کند واز آن لذت می برد وانتقا ل آن به کلاس درس، کار آسانی نیست (لااقل برای اینجانب) در حالی که تدریس ریا ضی فوق العاده آسان است ومعلم می تواند ریزه کاریها ی آنرا بازبانی ساده ومفهوم به دانشجویان منتقل نماید .

مطالب مرتبط:

دکتر پیغامی از استاد نوری می گوید بخش اول

دکتر پیغامی از استاد نوری می گوید بخش دوم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب