تصویر هوایی از اقتصاد ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
جزوه ای در حوزه مسائل اقتصاد ایران از دکتر خاندوزی

تصویر هوایی از اقتصاد ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۳:۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۰

علم اقتصاد بدلیل طرح و بحث موضوعاتی که مستقیما مربوط به زندگی افراد است یکی از جذاب ترین و پرطرفدار ترین علوم محسوب می شود،اما دانسته های افراد در مورد موضوعات،روش شناسی،حیطه و هندسه علم اقتصاد بسیار محدود و پراکنده است.

آنچه در ادامه آورده شده است،خلاصه ی جزوه ایست که توسط دکتر خاندوزی و جناب آقای فریمانی تهیه و تنطیم شده است. 

علم اقتصاد بدلیل طرح و بحث موضوعاتی که مستقیما مربوط به زندگی افراد است یکی از جذاب ترین و پرطرفدار ترین علوم محسوب می شود،اما دانسته های افراد در مورد موضوعات،روش شناسی،حیطه و هندسه علم اقتصاد بسیار محدود و پراکنده است.

این جزوه در 3 بخش تنظیم شده که عبارتند از:

1_ گستره علم اقتصاد

2_ کنبع شناسی ادبیات اقتصاد

3_ جریان شناسی اقتصاددانان ایران

در بخش اول سعی شده است به گستره علم اقتصاد توجه شود.این گستره از مباحثی فلسفی آغاز شده و با گره خوردن با جامعه شناسی و روان شناسی و حقوق و فقه،به جغرافیا و سیاست برخورد کرده و از روابط پیچیده ریاضی،سی های زمانی،تکنیک های سنجی،شبکه های عصبی،معادلات دیفرانسیل و ریاضیات آشوب سر در می آورد.

نویسندگان این مجموعه موضوعات اصلی علم اقتصاد را به 20 بخش تقسیم کرده اند:

1_ کلیات علم اقتصاد و آموزش آن

2_ مکاتب اندیشه و روش شناسی اقتصادی

3_ روش های کمی و ریاضی

4_ اقتصاد خرد و…

در ادامه هم هر کدام از این 20 بخش را به علاوه زیر بخش هایشان دسته بندی کرده اند.به عنوان مثال بخش مکاتب اندیشه و روش شناسی اقتصادی را به سوسیالیسم،مارکسیسم،کلاسیک،نئوکلاسیک،فمنسیم اقتصادی،مکتب اتریش،اقتصاد نهاد گرا،اقتصاد تکاملی.

در بخش دوم این جزوه به منبع شناسی ادبیات اقتصاد اشاره دارد.این بخش برای کسانی در نظر گرفته شده است که علاقمند به مطالعه موضوعات و ادبیات اقتصادی هستند،اما چگونگی آغاز را نمی دانند.

بدن منظور ابتدا عناوین مختلفی که می تواند مورد مطالعه قرار گیرد مطرح شده و در ادامه هر کدام منابعی که گمان شده است مفیدند ذکر شده است.

به عنوان مثال در بخش کلیات اقتصاد کتابی از یدالله دادگر انتشارات دانشگاه مفید معرفی شده و در بخش اقتصاد بخش عمومی کتابی از جمشید پژویان به عنوان منبع معرفی شده است.

جریان شناسی اقتصاد در ایران مبحث آخری است که مفصلا به آن پرداخته شده است.خاندوزی در این بخش جریان های اصلی اقتصاد را به سه زیر بخش کلی تقسیم بندی می کنند.

اقتصاد بازار آزاد،اقتصاد توسعه مستقل و اقتصاد اسلامی 

در معرفی جریان بازار آزاد در اقتصاد ایران، می توان به آزادی منفعت جویی فردی و تجارت آزاد،مسئولیت کم دولت ها و در بحث توسعه اقتصادی نیز به استفاده از الگوی رشد نئوکلاسیکی و سرمایه داری اشاره داشت.

در معرفی جریان توسعه مستقل می توان به آزادی مشروط،رقابت هدایت شده،فرهنگ تولید و مصرف مستقل از الگو سرمایه داری اشاره داشت.

در معرفی جریان اقتصاد اسلامی نیز می توان آزادی مشروط در بخش تجارت،دولت به عنوان مسئول تامین اجتماعی و الگوی استقلال خارجی و رفاه عادلانه داخلی اشاره داشت.

این جزوه در واقع کوتاه و مختصر به مباحث بسیار مهم اقتصادی ایران  اشاره دارد

می توانید فایل کامل این جزوه را دانلود نمایید

۱ دیدگاه