اقتصاد، پاشنه ی آشیل انقلاب اسلامى | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر پیغامی و اقتصاد انقلاب اسلامی

اقتصاد، پاشنه ی آشیل انقلاب اسلامى

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۰۲ ۱۳۹۳/۰۴/۱۹

مسئله این است که اقتصاد تنها موردى است که انقلاب اسلامى مى تواند تیر خلاص را به کشورهاى اسلامى بزند. زیرا ما به لحاظ فرهنگى و سیاسى پیام خود را به کشورهاى مختلف رسانده ایم و همه مى دانند استقلال، عزت و افتخار در چیست و رویکرد امام خمینى(ره) توسعه پیدا کرده است.

متن پیش رو گزیده ای از جزوه تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی  با موضوع اقتصاد، گذرگاه کلیدى انقلاب اسلامى است، که برگرفته از سخنرانی دکتر عادل پیغامی درباره ی بررسی راهکارهای تحقق پیام اقتصادی رهبری می باشد.

نباید کسى بگوید من که رشته ام سیاسى است، حقوق است، فقه است و دانشجویان دانشکده ى اقتصاد باید جدى بگیرند و معافیتى در کار نیست. مقام معظم رهبرى یک توجه و برداشتى دارند که ریشه در ده سال پیش دارد. ایشان از ده سال پیش فهمیدند که دشمن در عرصه ى فرهنگى، نظامى، امنیتى و سیاسى هر چه داشته رو کرده است و دیگر امیدى ندارد که به لحاظ امنیتى بتواند به ما ضربه ى مهلکى بزند. توجهات دشمن در حوزه هاى سیاسى، امنیتى، نظامى و فرهنگى ایذایى است. در حالى که در سال ۷۱ این گونه نبود و آن موقع ایشان فرمودند شبیخون فرهنگى که ممکن بود انقلاب را یکباره ظرف چهار یا پنج سال عوض کند. فتنه ى سال ۸۸ آخرین اثباتى بود که در حوزه ى سیاسى دشمن نمى تواند کارى کند. اما به لحاظ اقتصادى مقام معطم رهبرى از سال هشتاد فرمودند که کید دشمن متمرکز بر حوزه ى اقتصاد است.

در واقع پاشنه ى آشیل انقلاب حوزه ى اقتصاد است و دشمن هنوز به اینجا امید بسته و امیدهایش را هم به انحاى مختلف، از عناصر داخلى و تحریم هاى خارجى اجرایى کرده است. دشمن از روز اول انقلاب تحریم تحریم اقتصادى کرده است و روز به روز هم تحریم هایش را شدیدتر کرده است و به این تحریم ها امید بسته است. حتى برخى وقت ها تحریم هایى مى کند که چه بسا بیشتر به ضرر خودش است مانند تحریم هاى نفتى و انرژى. به این دلیل که دیگر هیچ راه حلى ندارد. به فرموده ى مقام معظم رهبرى تنها راه دشمن که علیه انقلاب امید بسته است اقتصاد است.

مسئله ى دیگر این است که اقتصاد تنها موردى است که انقلاب اسلامى مى تواند تیر خلاص را به کشورهاى اسلامى بزند. زیرا ما به لحاظ فرهنگى و سیاسى پیام خود را به کشورهاى مختلف رسانده ایم و همه مى دانند مرگ بر آمریکا، استقلال، عزت و افتخار در چیست و رویکرد امام خمینى توسعه پیدا کرده است.

همان گونه که یک زمان به ما حمله ى نظامى شد و فهمیدیم که جهاد نظامى وظیفه ى ما است، در تمام پایگاه هاى مساجد و مدارس ما حتى مدارس راهنمایى کلاس آمادگى دفاعى و آموزش نظامى راه انداختند، پس از پنج سال که مقام معظم رهبرى حمله و کید دشمن در عرصه ى اقتصاد را معرفى کرده است و ما در پایگاه هاى بسیج و مسجدهایمان، کلاس هاى آموزش اقتصاد نداریم؟ آیا کسى شک دارد که مهم ترین و کارآمدترین حمله هاى دشمن به ما اقتصادى است؟ اگر از فکر خود استفاده نمی کنیم، ولىّ و رهبر که داریم. ولىّ ما فکر کرده و راهبردها را از پیش گفته است. تحریم اقتصادى را که داریم لمس مى کنیم، تحریم نفتى را که باید بفهمیم یعنى چه. تحریم نفتى و تحریم مالى دقیقاً یعنى چاقو گذاشتن روى رگ اساسى حیات کشور. تحریم هاى تجارى که از پیش بود را تا حد زیادى مى توان دور زد.

تحریم هایى که دشمن در حال حاضر به آن پرداخته است را تا حد زیادى نمى توان دور زد. اختلاس بانکى اخیر یکى از بزرگ ترین هجمه ها و ضررهایى بود که دشمن داخلى سعى کرده است در زمینه ى اقتصادى به ما بزند. حرکت هاى دشمن داخلى حتى ظواهر سیاسى و فرهنگى پایه هاى عمیق اقتصادى دارد. پول فتنه و چرخش مالى پول هاى فتنه را چه کسى جور مى کند؟ چه بانک هایى اساساً راه مى افتند تا چرخش مالى فتنه تأمین بشود. حتى مى شود بانک ها را اسم برد. دشمن نسبت به عرصه ى اقتصاد کاملاً دل بسته است.

باید پایگاه هاى بسیج تحولى در حوزه ى سواد عمومى اقتصادى ایجاد مى کردند که یک بسیجى سواد اقتصادى داشته باشد. البته منظور از سواد اقتصاد آشنایى با فرمول هاى غربى نیست بلکه منظور از سواد اقتصادى فهم پیام رهبرى است و اینکه وقتى ایشان فرمودند تولید ملى یا کارآفرینى، یک بسیجى بتواند آن را ترجمه کند. مقام معظم رهبرى اقتصاد مقاومتى را مطرح کردند که یعنى همین اقتصاد مبتنى بر کارآفرینى. ما نیازمند یک سواد عمومى اقتصادى مبتنى بر گفتمان انقلاب اسلامى ایران هستیم که از قانون اساسى شروع شده باشد، حرف هاى مقام معظم رهبرى، حرف هاى امام خمینى و پایه هاى اقتصاد اسلامى در احادیث و قرآن بفهمد تا درک کند که رهبرانقلاب چه مى گویند.

بعضى از حرف هاى مقام معظم رهبرى عین همان حرف هایى است که در دانش بشرى اقتصاد گفته شده است. وقتى ایشان مى فرمایند کارآفرینى، دقیقاً همان مفهومى را مد نظر دارند که هر جاى دنیا از کارآفرینى مى فهمند. وقتى مى فرمایند سرمایه ی معنوى، پیشرفت و توسعه، رشد، عدالت، معلوم است که اشتراک لفظى است.

ما نمى توانیم با فهم هاى غربى یا غرب زده برویم حرف هاى ایشان را بفهمیم. اولین نیازى که داریم این است که در فهم سخنان رهبرى جهاد، تحول و انقلاب صورت گیرد واین انقلاب باید بین دانشجویان و بسیجیان باشد. باید کلاس هاى آموزش اقتصاد، براى دستیابى به یک سواد عمومى اقتصادى و براى فهم فرمایشات مقام معظم رهبرى بین دانشجویان و بسیجیان عمومى شود.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب