سلامت اقتصادی خانواده | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
درس گفتاری از دکتر پیغامی با موضوع خانواده ی ایده آل اسلامی از بعد اقتصادی

سلامت اقتصادی خانواده

منبع: موسسه سدید

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۹:۰۳ ۱۳۹۳/۰۴/۷

یک محور دانش اقتصاد خانواده، تخصیص هایی است که در خانواده اتفاق می افتد که به آن «تخصیص درون خانوار » می گویند. تخصیص درون خانواده، هر گونه تخصیصی است که درونِ خانواده اتفاق افتاده است.

جزوه پیش رو درس گفتاری درباب خانواده ی ایده آل اسلامی از بعد اقتصادی است که برگرفته از سخنرانی دکتر عادل پیغامی درباره ی سلامت اقتصادی خانواده می باشد و در زمستان سال ۱۳۹۲ برگزار شده است که پس از پیاده سازی و ویرایش توسط موسسه علمی فرهنگی سدید در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

مؤسسه‌ی علمی فرهنگی سدید در سال ۱۳۹۰ به منظور انسجام‌بخشی به ساماندهی و انتشار محصولات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام به همت مسئولین مجموعه تأسیس شد و زیر نظر این مجموعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

جزوه پیش رو در ۳۶ صفحه تنظیم شده است و شامل محورهای ذیل می باشد:

-تخصیص های یک خانواده

-تحصیص درون خانوادگی

-تخصیص بینا خانواری

-نقش خانواده در اقتصاد کلان

-مالیه ی شخصی

-تخصیص درون خانواری از منظر تولید

-اثر اقتصاد خانواده بر سبک زندگی

-معرفی چند کتاب در باب اقتصاد خانواده

 قسمتی از این درس گفتار:

یک محور دانش اقتصاد خانواده، تخصیص هایی است که در خانواده اتفاق می افتد که به آن «تخصیص درون خانوار » می گویند. تخصیص درون خانواده، هر گونه تخصیصی است که درونِ خانواده اتفاق افتاده است؛ مثلاً فرض کنید ما پولی داریم و می خواهیم برای سفر یا برای آموزش کودکان و یا برای اثاثیۀ منزل خرج کنیم؛ همة ای نها تخصیص درون خانوادهای و یا تخصیص درون خانوادگی است.

انواع تخصیص های درون خانواری
بخش بزرگی از این تخصیص ها، مسائل مربوط به مصر فکنندگی(بعد مصرف)است که بخشی مربوط به اقتصاد و درآمد و بخشی هم مربوط به تقسیمات بین زمانی است. ارثیه یا حتی وقف، مربوط به بخش بین زمانی است. بخشی نیز مربوط به تخصی صهای مذهبی است که چقدر برای مذهب، پول خرج کنیم. الآن ممکن است برخی از خانواد هها در مورد این که در تخصیص و در سبد مصرف یشان، چقدر پول به درمان اختصاص می دهند و یا چقدر به سینما و فرهنگ بدهند، نسبت به من یا شما فرق کند. تعریف سبک زندگی در بین ما و از منظری که اقتصاددان می فهمند، همین است. اگر شما بگویید من آدمی هستم که از 100 % درآمدم، 20 % را صرف امور پزشکی می کنم و 40 % صرف خدمات، مسافرت و … و 20 % هم صرف پوشاک میکنم، ولی نفر  دیگر ممکن است بگوید که من 40 % صرف پوشاک و 20 %، صرف مسافرت و… می کند و 40 % هم صرف اثاثیۀ منزل، مبلمان و… پس سبک زندگی او با ما فرق می کند؛ دقیقاً سبک زندگی را م یتوان در سبدهای مصرفی دید.

تخصیص بیناخانواری
یک حوزۀ دیگر مسائل مربوط به اقتصاد خانواده به لحاظ «تخصیص بین اخانوادگی یا بین خانواری » است؛یعنی به عنوان مثال، من و خانوادة دایی ام چه رابط های داریم؟ چه مسائل اقتصادی بین ما شکل می گیرد؟ ممکن است بگویید مسائل اقتصادی زیادی؛ مثلاً خانوادهها که دور هم جمع می شوند، خطر را کم می کنند، صندوق قرض الحسنه راه می اندازند و به همدیگر وام می دهند. یا مثلاً با هم به خرید می روند. بعضی در فامیل چنین چیزی دارند؛ مثلاً طرف می گوید بیا تقسیم کار کنیم، دو ماه یک بار، یکی از ما به بازار تهران برویم و جنسی را کلی بخریم تا سودش برای ما بیشتر باشد و تخفیف بیشتری بگیریم. مثلاً یک بار می رود و پنجاه جفت جوراب، دو تا کارتون فلان و… می خرد، بعد می آید بین خانوار تقسیم می شود، تا دیگران نروند و یکی یکی بخرند.

نقش خانواده در اقتصاد کلان
تا کنون دو تا شاخۀ بزرگ با انواع زیر شاخ ههایش را گفتیم. در واقع اقتصاد خانواده را به تخصیص های دورن خانواده و تخصیص های بین خانوادگ طبقه بندی کردیم. محور سوم مباحث اقتصاد کلان و نقش خانواده در جامعه و به عنوان واحد اقتصادی در اقتصاد کلان است. مثلاً اگر اقتصاد کلان تکانی بخورد و تورم شود، خانواده متأثر و ناسالم می شود؛ یعنی بخشی از ناسالم شدن یا نامطلوب شدن خانواده، ناشی از شوک ها و تأثیراتی است که از محیط کلان اقتصادی دریافت کرده است. پس یک محور بزرگ در اقتصاد خانواده، تأثیر حوزۀ کلان اقتصادی در داخل خانواده است.

برای دریافت و مطالعه این درس گفتار به لینک زیر مراجعه نمایید:

موسسه علمی فرهنگی سدید/خانواده ی ایده آل اسلامی از بعد اقتصادی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب