اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
اقتصاد مقاوتی به روایت کره شمالی

اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی

گروه ترجمه سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۰۴ ۱۳۹۳/۰۳/۱۴

تحریم های اقتصادی بر ضد کره ی شمالی توسط آمریکا محدوده ی وسیعی از تحریم های بازرگانی، مالی، حمایت از سازمان بین المللی، تجاری و کمک به مسدود کردن دارائی ها را در بر می گیرد.

 آنجه در ادامه آورده شده است متنی است از چونگ یانگ چول استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ملی سئول.

در این نوشتار چونگ سعی دارد تحریم های وارده به اقتصاد کره شمالی و همچنین راه های برون رفت این کشور را مورد بررس قرار دهد.

به جای مقدمه

تحریم های اقتصادی آمریکا بر ضد کره ی شمالی با شروع جنگ کره ای ها آغاز شد.وقتی که جنگ بین  کره ای ها بالا گرفت، آمریکا تدابیری از قبیل تحریم و مسدود کردن دارائی های کره شمالی در آمریکا را  اتخاذ کرده  و پس از آن به طور مداوم محاصره ی اقتصادی را تشدید کرده است. تحریم های اقتصادی بر علیه کره ی شمالی آغاز شد تا تغییرات در طی ریاست جمهوری بوش در دهه ی 1980 را نشان دهد و آغاز شده تا به طور نسبی در دهه ی 1990 انتشار یابد. از آن جایی که روابط آمریکا- کره ی شمالی که به نظر می رسیده در طی دوره ی زمامداری کلینتون در حال بهبودی بوده باز هم در دوره ی فعلی ریاست جمهوری بوش ،کشمکش ها و مقابله هایی را نشان می دهد ، احتمال بر طرف سازی تحریم های اقتصادی حتی کمتر از قبل شده است. همچنین محاصره ی اقتصادی آمریکا تاثیرات منفی ای بر روی همکاری اقتصادی بین کره ی جنوبی و کره ی شمالی داشته است.

سرعت و هدایت نوسازی اقتصادی کره ی شمالی ،توسعه ی بازسازی و گشایش و برطرف سازی محاصره ی اقتصادی به شدت تحت تاثیر رابطه این کشور با آمریکا است. به علاوه، بهبود در روابط نه تنها بر مشکل بین آمریکا و کره ی شمالی تاثیر خواهد گذاشت بلکه بر رابطه ی بین کره های شمالی و جنوبی هم تاثیر خواهد داشت. تحریم های اقتصادی آمریکا نه تنها یک مشکل ارتباطی بین آمریکا و کره شمالی است بلکه مشکلی برای هر دو کره( شمالی و جنوبی ) محسوب می شود. به علاوه، چنین رابطه ای بین کره های شمالی و جنوبی ، تغییراتی بین رابطه  با چهار کشور مجاور دیگر کره ی شمالی به وجود خواهد آورد ( رتبه در شمالی ترین منطقه ی آسیا).

جنگ سرد فرو ننشسته: تحریم های اقتصادی مستمر

تحریم های اقتصادی آمریکا بر ضد کره ی شمالی ، برآیندی از جنگ سرد می باشند. اما به هر حال، علی رغم جو جهانی پس از جنگ سرد و همکاری ، قانون جنگ سرد هنوز در  شبه جزیره ی کره و آمریکا باقی مانده و تحریم های اقتصادی نیز از بین نرفته اند. اگرچه که بخش هایی از تحریم های اقتصادی در طی دوره ی ریاست جمهوری کلینتون از بین رفته بودند اما چارچوب ژنو اجرا نشده است درحالیکه تحریم های اقتصادی آمریکا طبق معمول ادامه دارند. همچنین کره شمالی نیز تحریم های اقتصادی آمریکا را در خصوص بحران اقتصادی خود مقصر می داند و نگرش مقابله با امپریالیسم را قویا حفظ می کند. به علاوه کره شمالی به منظور غلبه بر تحریم های اقتصادی ، حتی بسیج شهروندان خود را بیشتر تقویت می کند  و قویا از حقانیت اقتصاد” خودکفا” به عنوان مقیاسی برای تضعیف تحریم های اقتصادی دفاع می کند. به عبارت دیگر، کره ی شمالی بر بسیج توده های مردم خودش و برتری خود کفایی اش با عبارات زیر پافشاری می نماید. “حقیقتی که در آن حیات اقتصادی مردم ما به دلیل حملات نظامی سیاسی با مشکلات معینی روبه رو شده است و مانور تحریم های اقتصادی به وسیله ی امپریالیست به مراتب مستلزم تغییر تاریخی در حیات انسان ها و پایداری سوسیالیسم ما به وسیله ی بسیج کلی و استفاده از منبع حیات مصرف کننده ی کارگران پنهان در کره ی شمالی است”( کیم،1997:31). همچنین، “اقتصاد خوکفای مردم ما” به دلیل ورشکستگی ناگهانی در بازارهای سوسیالیستی در طی سالهای اخیر و نیز به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی تحمیل شده توسط نیروهای متحد امپریالیسم با سختی هایی مواجه شده است. اما به هر حال، این اقتصاد به عنوان اقتصادی که تحت هر شرایطی با تکیه بر توانمندی خود جان سالم به در می برد قدرت مستحکمی را به نمایش گذاشته است ( لی،1997:5 ). به علاوه، تقویت قدرت اقتصادی این ملت یک عنصر قطعی در فرونشاندن تحریم های اقتصادی تحمیلی از سوی امپریالیست استبدادی می باشد ( جانگ، 1999:6).

اگرچه که چنین ادعاهایی از سوی کره ی شمالی با این نیت آغاز شده تا بحران اقتصادی خود را به گردن کشورهای خارجی بیاندازد ، اما همچنین درست است که تحریم های اقتصادی آمریکا یک عامل مهم در مشکلات اقتصادی کره ی شمالی محسوب می شود. به علاوه، تحریم های اقتصادی آمریکا یک مانع قطعی برای بازسازی و سیاست درهای باز اجرا شده توسط کره ی شمالی می باشد . بر طبق گفته ی ماروس نولاند، بازسازی موفقیت آمیز ،یک عامل مهم در بهبود محیط دیپلماتیک کره ی شمالی به حساب می آید. حقیقت این است که اکثر سرمایه گذاران در کره ی شمالی اهل کره ی جنوبی یا ژاپن هستند. قطعا تحریم های اقتصادی آمریکا مانعی برای حضور سرمایه گذاران بالقوه از بقیه ی کشورهای جهان است. کره ی شمالی تا زمانی رابطه اش با این سه کشور را بهبود نبخشد ،  قادر نیست که یک سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ را تجربه کند . او بیان می دارد که تحریم های اقتصادی آمریکا چه تاثیری منفی ای بر بازسازی و  پیشرفت کره ی شمالی دارند (نولاند،2001:88).

تحریم های اقتصادی بر ضد کره ی شمالی توسط آمریکا محدوده ی وسیعی از تحریم های بازرگانی، مالی، حمایت از سازمان بین المللی، تجاری و کمک به مسدود کردن دارائی ها را در بر می گیرد.  به ویژه، محاصره ی اقتصادی از طریق نام گذاری کره ی شمالی به عنوان یک کشور حامی تروریسم ، کنترل مستقیمی را بر کشوری که بسیار نیازمند سرمایه و تکنولوژی است تحمیل می نماید، و این کار را از طریق منع صادرات مواد استراتژیک، وام و کمک  سازمان های بین المللی انجام می دهد. در نتیجه، بازسازی و اصلاحی را که کره ی شمالی در حال به اجرا در آوردن آن است به تاخیر می اندازد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب