چهارمین همایش آموزش و پ‍ژوهش علم اقتصاد در ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)برگزار می کند:

چهارمین همایش آموزش و پ‍ژوهش علم اقتصاد در ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۹:۱۴ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نظر دارد تا چهارمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران را در آبان ماه سال جاری برگزار کند.گفتنی است که دبیری این همایش بر عهده پژوهشکده پولی دانشکده اقتصاد است.

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نظر دارد تا چهارمین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران را در 22 و 23 مهر ماه سال جاری برگزار کند.گفتنی است که دبیری این همایش بر عهده پژوهشکده عل دم اقتصادی انشکده اقتصاد است.

خسرو نورمحمدی پژوهشگر اقتصادی و مسوول جمع آوری و تدوین آثار شادروان دکتر حسین عظیمی، در این زمینه گفت: محورها و موضوعات همایش شامل زمینه ها و سیر تحول تاریخی، علم اقتصاد و نیازهای جامعه، پیوند و ارتباط علم اقتصاد با محیط خارجی است.
اخبار تکمیلی در روزهای آینده به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

40564_683محورهاي و موضوعات همایش

1. زمینه ها و سیر تحول تاریخی
+ تحول در محتواي نظري برنام ههاي آموزش و پژوهش علماقتصاد در ایران
+ آثار و منابع مکتوب آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران
+ بررسی جریا نهاي پایدار و تأثیرگذار در اندیشه و عقاید اقتصادي در ایران
+ انعطا فپذیري سرفص لها و امکان ایجاد تحول در علم اقتصاد باتوجه به تحولات نظري و تجربی

2. علم اقتصاد و نیازهاي جامعه
+ تحول علم اقتصاد از نظر محتوا، اهداف و شیوه هاي ارایه آن
+ ظرفیت و امکان انشعاب وتخصصی شدن علم اقتصاد از منظر نیازهاي جامعه
+ تأثیر آموزش و پژوهش علم اقتصاد بر شاخصهاي توسعه پایدار کشور
+ قدرت و تأثیر علم اقتصاد برحل مسایل و مشکلات اقتصادي-اجتماعی کشور
+ آثار تحول علم اقتصاد در استادان،پژوهشگران، سطح کیفی مقالات و پایان نامه هاي مقاطع تحصیلاتتکمیلی
+ قدرت و توان علم اقتصاد در تعامل با سایر علوم انسانی، علوم ، علوم پزشکی، فنی و مهندسی                                                                             + سرفصل دروس، محتواي دروس و هرم آموزش علم اقتصاد و نیازهاي جامعه از آموزش متوسطه تا مقاطع تحصیلات تکمیلی

3. پیوند و ارتباط علم اقتصاد با محیط خارجی
+ تأثیر مکاتب نظري روز دنیا بر آموزش علم اقتصاد در ایران
+ مقایسه تطبیقی روشها و محتواي آموزش و پژوهش علم اقتصاد با سایر کشورها و کشورهاياسلامی
+ تأثیر مشکلات اقتصادي- اجتماعی جامعه بر آموزش و پژوهش علم اقتصاد
+ بازار کار و کارآمدي آموزش و پژوهش در علم اقتصاد
+ ساختار ورودي و خروجی دانشجویان، اعضاي هیأت علمی دانشکد هها و پژوهشکد ههاي اقتصاد
+ مراکز تحقیقات اقتصادي و کارکرد تطبیقی با نظامهاي آموزشی و پژوهشی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و کشور ایران
+ توجه به گرای شهاي غالب اقشار جویاي تحصیل علم اقتصاد دانشگاه در داخل و خارج کشور
+ آسیب شناسی آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران

علاقمندان به ارایه مقاله می توانند چکیده مقاله خود را حداکثر در 200 کلمه که در یک طرف کاغذ A4 تایپ شده حداکثر تا تاریخ 30 خرداد ماه 1393 و اصل مقاله را حداکثر تا تاریخ 18 شهریور 1393 به ایمیل همایش به نشانی ies.atu.ac.ir@gmail.com ارسال نمایند.

معرفی و بیان جزئیات چهارمین همایش 

علاقمندان می توانند به برخی از مقالات “اولین و دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران” را در لینک های زیر مشاهده نمایند:

مقالات اولین همایش

مقالات دومین همایش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب