دکتر درخشان و فلسفه کاربرد رياضيات در اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
انتشار لوح چند رسانه‌اي از دانشکده معارف و اقتصاد امام صادق(ع)

دکتر درخشان و فلسفه کاربرد رياضيات در اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۰:۵۷ ۱۳۹۳/۰۲/۱۱

در دانشگاه‌هاي کشور، نهاد، مرکز و يا گروهي را نداريم که بتواند متکفل بررسي رياضيات در اقتصاد باشد. در مسائل فلسفي در اقتصاد نيز وضعيت به همين ترتيب است و نهادي وجود ندارد.

سلسله مباحث دکتر مسعود درخشان در مورد فلسفه کاربرد رياضيات در اقتصاد در قالب يک بسته نرم افزاري(3 عدد DVD) تقديم علاقمندان مي شود.

دکتر مسعود درخشان: موضوع مورد بحث ما دو قسمت است: اول بحث پيرامون رياضيات در اقتصاد که مسأله‌اي بحث انگيز است و ساليان درازي است که مورد توجه اقتصاددانان بوده و دانشجويان نيز درباره آن سوالات بي‌شماري دارند. بحث ديگر نيز مي‌تواند پيرامون کاربرد پيشرفته‌ترين ابزار رياضي که تاکنون در اقتصاد به کار گرفته شده است. يعني روش‌هاي کنترل بهينه باشد تا ببينيم ريشه آن کجا بوده است و به کارگيري آن چه دستاوردهايي داشته است و آينده اش چه خواهد بود؟ البته بحث دوم در بستر مسأله اول است چراکه روش‌هاي کنترل بهينه به هر حال در حوزه کابرد رياضي در اقتصاد قرار مي‌گيرند.

در دانشگاه‌هاي کشور،  نهاد، مرکز و يا گروهي را نداريم که بتواند متکفل بررسي رياضيات در اقتصاد باشد. در مسائل فلسفي در اقتصاد نيز وضعيت به همين ترتيب است و نهادي وجود ندارد. البته اين دو مسأله با يکديگر مرتبط هستند چرا که آناليز تجزيه و تحليل رياضي در اقتصاد به نحوي به ديدگاه هاي فلسفي در اقتصاد باز مي‌گردد .

فرضيه من که در اين مطالعات نيز به شما نشان خواهم داد اين است که ورود رياضي به اقتصاد عکس العملي به مارکسيسم بوده است. تاريخ صحت اين فرضيه را به ما نشان خواهد داد.

علاقمندان مي توانند اين نرم افزار را از دفتر دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق ،آقاي پورحسن تهيه نمايند.

۲ دیدگاه