بندهای استفاده از مواد داخلی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گزارشی از اقتصاد ملی آمریکا_1/عبرتی برای مدیران داخلی

بندهای استفاده از مواد داخلی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۲۹ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸

افزایش الزام استفاده از مواد داخلی را بر خریدهایی که تحت قانون خرید آمریکایی انجام شده، ویا خریدهای غیر مستقیم اعمال می کند.

کنگره آمریکا  اختیار وسیعی در تعیین شرایط خریدهای انجام شده از سوی دولت فدرال و یا از طریق دلار فدرال دارد. یکی از شرایط متعددی که برای خریدهای مستقیم دولت تعیین شده، الزام بر تولید شدن این محصولات در ایالات متحده است. شناخته شده ترین این الزامات،  ماده ی قانونی خرید آمریکایی است، که اساسنامه ی اصلی اولویت  داخلی  است و بر خریدهای انجام شده از سوی دولت فدرال اعمال می شود. قانون خرید آمریکایی بر خرید های مستقیم  دولت فدرال  با ارزش بیش از ۳۰۰۰ دلار اعمل می شود مشروط بر این که این خرید بر پایه ی منفعت عمومی استوار باشد، اقلام یاد شده قیمت معقول داشته باشند و  برای استفاده در ایالات متحده خریداری شده باشند. بنابر این ماده باید توانست «اساسا تمام»  اجزای مورد استفاده  را به اقلام ساخت آمریکا نسبت داد. طبق مقررات  این الزام بدین معناست که حداقل  ۵۰ درصد ارزش آن  باید قابلیت نسبت داده شدن به مواد آمریکایی را داشته باشد.

در حالی که این ماده از زمان تصویبش در ۱۹۳۳تنها چهاربار با اصلاح اساسی روبه رو شده است، تمامی نشست های کنگره در سال های بعد از تصویب آن مناسب دیده اند که  چندقانون الحاقی ترجیح داخلی را بدان بیفزایند.   اساسنامه ی دیگر اولویت داخلی، که با عنوان « قوانین کوتاه خرید آمریکایی» شناخته می شود، افزایش الزام استفاده از مواد داخلی را بر خریدهایی که تحت قانون خرید آمریکایی انجام شده، ویا خریدهای غیر مستقیم اعمال می کند. (خریدهایی که از سوی عنوانی فدرال صورت نگرفته، ولی از اموال دولت فدرال بهره برده است) قانون خرید آمریکایی و اصلاحیه ی بری، شناخته شده ترین  قوانین کوتاه خرید آمریکایی، نماینده ی دو دسته از مهم ترین قوانین کوتاه خرید آمریکایی هستند. بیشتر قوانین کوتاه خرید آمریکایی، بر خریدهایی اعمال می شود  که مستقیما از سوی عنوانی فدرال صورت نگرفته ، اما از اموال دولت فدرال بهره برده است. قانون خرید آمریکایی که الزام استفاده از مواد داخلی را بر خریدهایی که  با اموال حمل و نقل فدرال انجام شده اعمال می نماید، مشمول این ماده ی قانونی خواهد شد. این بندها به طور عام مستلزم  خرید محصولات ۱۰۰٪ آمریکایی هستند مگر آن که به تعریف ماده ی قانونی خرید آمریکایی ارجاع داده شود.

دومین رده ی عمومی موادقانون کوتاه خرید آمریکایی به برخی خریدهای مستقیم  دولت فدرال مربط می شود (خریدهایی که به قانون خرید آمریکایی مربوط می شوند)، که کنگره آن را، بر خلاف ۵۰٪ استاندارد،  مستلزم خرید درصد بالاتری از مواد آمریکایی کرده است. اصلاحیه ی بری احتمالا مشهورترین ماده ی قانونی این رده است. اصلاحیه ی بری یک اساسنامه ی «درصد فوق العاده» است که وزارت دفاع را درخرید برخی کالاها که ۱۰۰٪ آمریکایی هستند با محدودیت روبه رو می کند.

این گزارش خلاصه ایست از:  (۱)قانون خرید آمریکایی ، آن چه که مشمول این قانون می شود یا نمی شود، (۲) قوانین کوتاه خرید آمریکایی در قانون دائمی، با تاکید بر ان چه که مشمول آن می گردد، استثنائات اصلی و این که چرا کنگره آنها را در سایه ی الزامات قانون خرید آمریکایی ضروری دانسته است؛ و (۳) بندهای موقت قانون خرید آمریکایی در قانون بازیابی آمریکا و قانون سرمایه گذاری مجدد.

1_ قانون خرید آمریکایی

اساسا قانون خرید آمریکایی با مهیا نمودن یک الزام برای ترجیح کالاهای آمریکایی در خریدهای مستقیم دولت به قصد حمایت از مشاغل داخلی ایجاد گشته است. مکان استخراج، تولید و یا ساختن به منظور تعیین آمریکایی بودن کالا مورد نظارت قرار می گیرد. در تعیین داخلی بودن کالا، ملیت پیمانکار لحاظ نمی گردد. کالاهای ساخت آمریکا به شرطی داخلی شمرده می شوند که در ایالات متحده، و با استفاده از اجزایی که «اساسا تمامشان» در آمریکا استخراج، تولید و ساخته شده باشند. اصطلاح «اساسا تمام» در قانون  بدین معناست که ارزش اجزای خارجی آنها از ۵۰٪ ارزش کل اجزا فراتر نرود.

برای قانون خرید آمریکایی پنج استثنا مهم وجود دارد. این قانون شامل خریدهایی نمی گردد که که کاربردشان با منفعت عمومی مغایر باشد یا قیمت معقول نداشته باشند. این قانون شامل خرید محصولاتی که خارج از ایالات متحده استفاده می شوند و یا محصولاتی که در کمیت تجاری کافی و معقول و کیفیت رضایت بخش در آمریکا تولید و یا ساخته نمی شوند، نمی گردد. سرانجام، این قانون شامل خریدهای کمتر از ۳۰۰۰ دلار نمی گردد. همچنین قانون توافق تجاری ۱۹۷۹ به رئیس جمهور اجازه می دهد که هر «قانون، مقررات  و آیین نامه ی قابل اجرادر مورد خرید های دولت»  را که موجب رفتار نامناسب تر با محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی می گردد، از قاعده مستثنی کند. به طور خلاصه، قانون خرید آمریکایی بر خریدهای مستقیم دولت فدرال با ارزش بیش از ۳۰۰۰ دلار اعمال می گردد که با منفعت عمومی تطابق داشته باشد، دارای قیمت معقول باشد، و برای استفاده در ایالات متحده تهیه گردد.

قوانین کوتاه خرید امریکایی در قانون دائمی

کنگره در عرض چندین سال قوانین کوتاه خرید آمریکایی را به منظور محدود ساختن خریدهایی که مشمول قانون خرید امریکایی نمی شوند و یا برای تنظیم درصد استاندارد مواد تصویب نموده است. قانون خرید آمریکایی که خریدها را مستلزم استفاده از حدی از مواد داخلی می کند، …

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب