تربیت اقتصاددان در دانشکده های اقتصاد ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
چه نوع آموزشی اقتصاددان خوب پرورش می دهد؟

تربیت اقتصاددان در دانشکده های اقتصاد ایران

سومین همایش آموزش پژوهش اقتصاد در ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۵۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

به نظر نمی رسد که مطالعه اقتصاد نیازمند هیچگونه استعاد خاص غیر معمول و خارق العاده ای باشد.با این حال اقتصاددانان خوب و شایسته از نوادر روز گار هستند.علت این است که یک اقتصاددان باید مجموعه ای از استعداد های نادر را داشته باشد.

این مقاله به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه به چگونگی تولید و تربیت یک اقتصاددان در 9 دانشکده اقتصاد ایران(تهران،علامه،شریف،شهید بهشتی،تربیت مدرس،الزهرا،امام صادق،فردوسی،مشهد وشیراز) مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش ذیل به همت محمد رضا فرهادی پور و مهدی حسن خانی(کارشناس ارشد اقتصاد) در سال 86 تنظیم شده است.

این مطالعه ضمن مطرح کردن پرسش هایی از دانشجویان ترم سوم جهارم ،پنجم و یا ششم کارشناسی ارشد در مورد عوامل موفقیت آنان در رشته اقتصاد میزان علاقه آنها به بررسی نظرات آنها در خصوص وضعیت علم اقتصاد(برای مثال در حوزه اقتصاد دستوری و اثباتی)ابزارهای سیاستی در اقتصاد و تناسب آنها با شرایط ایران و بکارگیری فروض اقتصادی در هنگام تحلیل مسائل مختلف می پردازد.این مقاله می کوشد از رهگذر پاسخ های این گروه به سوالات مطرح شده در پرسشنامه به برخی از تمایز های موجود در این 9 دانشکده اقتصاد بپردازد.چالش هایی جدی در نظرات برخی از دانشجویان در مورد علم اقتصاد وجود دارد که برخی تاکید بیش از حد بر ریاضیات و تکنین را مضر می دانند و  برخی نیز آن را مفید تلقی می کنند.دانشجویان در مورد عوامل موفقیت خود بر موارد مختلفی تاکید می کنند و نکته جالب توجه این است که داشتن دانش گسترده در زمینه ادبیات اقتصادی را هم در این زمینه چندان ضروری نمی دانند.اغلب معتقدند که برنامه تحقیقات اقتصاد ایران باید مختص ایران بوده و با سایر نقاط جهان متفاوت باشد.البته این مقاله بیشتر به دنبال توصیف داده های بدست آمده از این پژوهش بوده و تنها در مواردی به بررسی آرای ارائه شده می پردازد.

مقدمه

اقتصاددانان،اقتصاد دان متولد نمی شوند،بلکه آنها دانشجویانی هستند که پس از ورود به دانشکده های اقتصاد از طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی شکل می گیرند.این دوره های آموزشی در دانشکده های مختلف اقتصاد که رویکرد دانشجویان و در نهایت اقتصاددانان را برای برخورد با مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی تعیین می کند و همین امر نیز بر سیاست گذاری های اقتصادی یک کشور تاثیر خواهد گذاشت.آموزش علم اقتصاد به طور آهسته و پیوسته در حال تغییر است و ایت تغییرات الگوی آموزشی از طریق دانشکده های اقتصاد صورت می گیرد.این دانشکده های اقتصاد خصوصا در دوران تحصیلات تکمیلی بینش ها و طرز تفکر اقتصاددانان و کارسناسان اقتصادی یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند.اقتصاددانان به فرآیندی که دانشجویان را تبدیل به اقتصاددانان حرفه ای می کند علاقه داشته و درباره آن دانش فردی دارند.ولی به جز برخی شواهد گفتاری آمار و داده های چندانی در این زمینه وجود ندارد.

این مقاله در پی روشن ساختن برخی از ابعاد این فرآیند است

جهت مطالعه کامل این مقاله که به نتایج جالبی در این زمینه دست پیدا کرده است لینک زیر را دانلود نمایید.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب