تصمیم گیری انسان اقتصادی از منظر مکتب اقتصاد رفتاری (دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی) | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
پایان نامه در حوزه تعلیم و تربیت اقتصاد/محسن خاکی

تصمیم گیری انسان اقتصادی از منظر مکتب اقتصاد رفتاری (دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی)

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۲:۰۲ ۱۳۹۲/۱۲/۳

در این پژوهش تلاش شده است ابتدا با استفاده از سه رویکرد تاریخی، تحلیلی و جریان شناختی به بررسی خاستگاه و سیر تطورات مکتب اقتصاد رفتاری بپردازیم و سپس با ارائه ی اصول و نظریات کلی چارچوبه ی بررسی مساله ی تصمیم گیری در اقتصاد رفتاری و مقایسه ی آن با رویکردهای اسلامی مسائل آن را تبیین کنیم

عنوان:تصمیم گیری انسان اقتصادی از منظر مکتب اقتصاد رفتاری (دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی)

پدید آورنده:محسن خاکی

دانشگاه: امام صادق(ع)

استاد راهنما:دکتر پیغامی

استاد مشاور:دکتر

سال دفاع:1392

چکیده:

در علم اقتصاد، تعریف و تبیین تصمیم گیری اقتصادی شامل مولفه های تصمیم ساز (اطلاعات و انگیزه ها) و نیز ساختار شکل گیری تصمیم جزو مبادی تصوری و تصدیقی این علم شمرده شده و به حسب تبیین های متفاوتی که از آن ارائه شده، باعث پیدایش مکاتب اقتصادی گوناگونی شده است. از طرفی فلاسفه ی علم بر این نکته اتفاق نظر دارند که مبادی هر علم، معمولا به دست همان علم تعریف و تبیین نمی شوند بلکه از علوم همسایه و یا پیشینی آن علم به وام گرفته می شوند. از آنجا که موضوع مولفه ها و ساختار تصمیم گیری انسان جزو مبادی علم اقتصاد است، باید برای تبیین آن به سراغ علوم همسایه (روان شناسی، جامعه شناسی) و یا پیشینی (فلسفه، علوم شناختی) علم اقتصاد برویم. درمکتب اقتصاد نئوکلاسیک که امروزه جریان غالب علم اقتصاد شناخته می شود، وظیفه ی تبیین فرآیند تصمیم گیری اقتصادی به شاخه ای به نام مکتب اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics)  محول شده است. به گونه ای که پیش بینی می شود تا چند دهه ی آینده، این مکتب جایگاه اصلی را در پژوهش ها و ادبیات نظری حوزه ی تصمیم گیری انسان اقتصادی و تحلیل مبانی و فرآیند آن حائز شود. مطالعه ی دقیق تبیین های مکتب اقتصاد رفتاری و استخراج دلالت های آن در حوزه ی تبیین تصمیم گیری اقتصادی می تواند: موضوعات جدیدی را برای تحقیقات اقتصاد اسلامی مطرح کند؛ ثانیا با طرح سوالات بین رشته ای مجال حضور برخی نظریات انسان شناسی اسلامی (مثلا نظریه ی فطرت) را ذر تبیین رفتار اقتصادی بیش از پیش فراهم کند؛ و در نهایت هم با آشکار کردن اختلافات بنیادین اقتصاد اسلامی با مکتب اقتصاد رفتاری، از آسیب التقاط در تبیین های اسلامی از تصمیم گیری انسان اقتصادی جلوگیری کند.

در این پژوهش تلاش کرده ایم ابتدا با استفاده از سه رویکرد تاریخی، تحلیلی و جریان شناختی به بررسی خاستگاه و سیر تطورات مکتب اقتصاد رفتاری بپردازیم و سپس با ارائه ی اصول و نظریات کلی چارچوبه ی بررسی مساله ی تصمیم گیری در اقتصاد رفتاری و مقایسه ی آن با رویکردهای اسلامی در مساله ی فعل انسان و عوامل موثر بر آن، وجوه اشتراک ، افتراق و حوزه های نوین پژوهشی مطرح شده از سوی اقتصاد رفتاری در برابر نگاه اسلامی به اقتصاد را تبیین کنیم. 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب